Bělorusko

Čelnočí vlak z Brestu do Terespolu

Brestská pevnost

Postavena v letech 1836-1842 podle projektu vojenských inženýrů K. I. Oppermanna, Maleckého a Friedmanna. Byla nejednou modernizována a rozšiřována známými ruskými inženýry (Z. Toltloeben, D. M. Karbyšev ad.). Pevnost zaujímá plochu okolo 4 km2 na březích Bugu, Muchovce a jejich kanálů. Hlavní část – citadela – se rozkládala na centrálním ostrově a byla obehnána Volyňskými, Kobrinskimi a Terespolskými hradbami. Citadela byla obehnána dvoupodlažními kasárnami se sklepy, které kopírovali obrys ostrova. jejich délka dosahovala až 1800 m. Síla pevnosti ještě více vzrostla díky novým opevněním a mnohokilometrovým příkopům. Na počátku 20. století se Brest stal pevností 1. třídy, hlavní pozicí Ruska na západní hranici. Pevnost byla nejen vynikající vojensko-inženýrskou stavbou, ale i zajímavým architektonicko-uměleckým komplexem. Rozhodujícími byly v tomto směru budovy Inženýrského vedení, Bílý palác, posádkový kostel (1879, architektura D. Grim), Cholmská a vstupní Terespolská brána, mosty, důstojnické domy atd. V architektuře pevnosti se ukazuje několik stylů : masivní stěny kasáren jsou vybudovány v ruském empírovém slohu první třetiny 19. století a vstupní brána představuje stylizaci na staroruskou architekturu.
Pamětní komplex „Brestská pevnost-hrdina“

1971, sochaři A. P. Kibalnikov, A. O. Bembel, V. D. Bobyľ, architekti V. A. Koroľ, V. M. Volček, V. P. Zankovič, J. I. Kazakov, O. A. Stachovič, G. V. Sysojev). Postaven na území Citadely a Kobrinských valů. Okolní příroda s klidným tokem řeky Muchovec a kanálů, vrby, umělecké zbytky hliněných valů ostře kontrastují s mocných a ohromných sochařských prvků komplexu a monumentálním ruin pevnostních valů. Základními prvky celku jsou : triumfální vchod, socha „Žažda“ (Žízeň), náměstí ceremonií, hlavní památník „Zaščitnik kreposti“ (Ochránce pevnosti), obelisk a také zbytky Inženýrského vedení, Bílého paláce, rudoarmějského klubu (bývalý kostel), zbytky kasáren s kasematami. Emocionální působení památníku je zesíleno umělým osvětlením, tlumenou hudbou. Večerní symfonie světel umožňuje zřetelně zachytit všechny prvky komplexu i jakoby vyvolávala i podmínky boje, heroické obrany pevnosti.

(Bělorusija, Litva, Latvija, Estonija. Spravočnik-putěvoditěľ, Isskustvo, Moskva, 1986, str. 342)