doc. PhDr. Slavomír Horák, Ph.D.

Narozen 1976 v Pardubicích.

Vědecký pracovník na Katedře ruských a východoevropských studií Fakulty sociálních věd UK. Absolvent oboru cestovní ruch na Vysoké škole pedagogické v Hradci Králové a oboru Ruská a východoevropská studií na Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy Praha. Studoval rovněž obor turečtina a dějiny a kultura islámských zemí na Filozofické fakultě UK. Prošel řadou stáží a studijních pobytů, mj. v Moskvě, Teheránu, Istanbulu, Helsinkách, Afghánistánu, Gruziii či Střední Asii. V letech 2012-2013 držitel Fulbright stipendia na School of Advanced and International Studies, John Hopkins University ve Washingtonu. V roce 2019 habilitován v oboru Politická a kulturní geografie na Přírodovědecké fakultě Ostravské university. 

Ve své vědecké činnosti se zaměřuje na politický a sociální vývoj oblasti širší Střední Asie, včetně oblasti Íránu a Afghánistánu (mj. Konflikt v Afghánistánu, Public History, Praha, 2005). Zabývá se především otázkami neformálních struktur, formování státní ideologie a budování národního státu ve Střední Asii. Regionálně se soustřeďuje především na vývoj v Turkmenistánu. Je autorem několika monografií v oboru, mj. Střední Asie mezi východem a západem (Karolinum, Praha, 2005), Rusko a Střední Asie po roce 1991 (Karolinum, Praha, 2008) či Dismantling Totalitarianism? Turkmenistan under Berdimuhamedow (John Hopkins University, Washington, 2009, spoluautor). V poslední době se věnuje také historii Střední Asie. Publikoval v řadě českých, ruských i anglojazyčných časopisech – například Mezinárodní vztahy, Obrana a Strategie, Politeks, Problems of Post-Communism, China-Eurasia Forum Quarterly, Central Asia and The Caucasus či Central Asian Survey). Člen Euroasijské sítě pro politické vědy (ESPI/EPSN), Asociation for Studies of Nationalities a Central Eurasian Studies Society. Vystoupil na řadě mezinárodních konferencích a pronesl více jak 20 přednášek jako invited speaker v Česku, Rusku, USA, Finsku či Gruzii. 

V oblasti geografie cestovního ruchu je autorem několika popularizačních příspěvků z oblasti postsovětského prostoru a Středního východu, zejména v časopisu Lidé a Země, několika odborných statí, především k problematice víz a hraničních bariér. Vydal rovněž učebnici Geografie cestovního ruchu Evropy (2006).