Rusko

Moskva - stránka o Moskvě s mými zkušenostmi z dlouhodobých pobytů v letech 2001-2004 a dalších pobytu v letech 2005-2016.

Verchoturje - krátký článek o cestě do Verchoturje ve Středním Uralu (2005)

Zimní Solovecké ostrovy - článek z roku 2002 o návštěvě těchto ostrovů s aktualizovanými informacemi z roku 2020.

Odkazy - na vybrané stránky o Rusku a zejména o ruské autorské písni