Publikace

Monografie

Horák, Slavomír - Stančo Ladislav: Dějiny Uzbekistánu, Lidové Noviny, Praha, 2025 (v přípravě).

Horák, Slavomír a kol. (ed.): Orient v mezinárodních vztazích. Sborník k 70. narozeninám prof. Eduarda Gombára. Karolinum, Praha, 2024 (v přípravě).

Horák, Slavomír a kol. (ed.): Ukrajina mimo Západ. Proč se většina světa nepřidala k podpoře Ukrajiny proti ruské agresi. Karolinum, Praha, 2024 (v tisku).

Kebpanov, Yolbars - Horák, Slavomír – Ovezmyradov, Berdymyrat: The Investment Climate in Turkmenistan: Challenges and Possible Way of Attracting Foreign Investment. Lund University, Lund, 2022, 120 s. ISBN 978-91-7267-461-5.

Horák, Slavomír: Tusheti. Tourist Guide. Gentiana, Jilemnice, 2018. 80 s. ISBN 978-80-7535-083-1.

Horák, Slavomír – Kulhánek, Jakub – Litera, Bohuslav - Karásková, Ivana: Dynamika vztahů RF-ČLR ve 21. století. Matfyzpress, Praha, 2011, 134 s. ISBN 978-80-7378-150-7 (autorský podíl 29%).

Horák, Slavomír – Šír, Jan: Dismantling Totalitarianism? Turkmenistan under Berdymuhammedov. Silk Road Studies Paper. Central Asia and The Caucasus Institute – Silk Road Studies Program, Washington – Stockholm, March 2009, 97 s. ISBN: 978-91 85937-17-2 (autorský podíl 50%).

Horák, Slavomír: Rusko a Střední Asie po roce 1991. Karolinum, Praha, 2008, 230 s. ISBN 978-80-246-14724.

Geografie cestovního ruchu Evropy. Radek Drahný, Pardubice, 2006, 188 s., ISBN 80-903734-1-0.

Horák, Slavomír: Afghánský konflikt. Public History, Praha, 2005, 180 s., ISBN 80-86445-17-8.

Horák, Slavomír: Střední Asie mezi východem a západem. Karolinum, Praha, 2005, 260 s., ISBN 80-246-0906-1.

Horák, Slavomír: Írán - turistický průvodce. Globus, Jindřichův Hradec, 2002.

IF časopisy

Horák, Slavomír: Turkmenistan in Eurasian Railway Geopolitics. Central Asian Survey, 2022. ISSN 1465-3354. DOI: 10.1080/02634937.2022.2085663.

Polese, Abel - Ó Beacháin, Donnacha - Horák, Slavomír: Strategies of legitimation in Central Asia: regime durability in Turkmenistan, Contemporary Politics. 2017, Vol. 23, No. 4, s. 427-445. ISSN 1469-3631, IF 0,667. DOI: 10.1080/13569775.2017.1331391.

Horák, Slavomír: Turkmenistan's Shifting Energy Geopolitics in 2009-2011. European Perspective. Problems of Post-Communism, Vol. 59, No. 2, 2012, s. 18-30. ISSN 1075-8216, IF 0,353. https://doi.org/10.2753/PPC1075-8216590202.

Horák, Slavomír: In Seach of History of Tajikistan: What Are Tajik and Uzbek Historians Arguing About? Russian Politics and Law. Vol. 48, No. 5, September-October 2010, s. 65-77. ISSN 1061-1940, IF 0,027. https://doi.org/10.2753/RUP1061-1940480504

Původní práce v recenzovaných časopisech

 

Horák, Slavomír - Hoch, Tomáš: The fate of sacred places in Nagorny Karabakh as a symbol of unsuccessful conflict transformation. Bulletin of Geography. Socio-Economic Series. Vol. 7, Issue 59, p. 25-40.
Horák, Slavomír: Turkmenistan's 2022 Leadership Change through the Personalist Paradigm. Demokratizatsiya: The Journal of Post-Soviet Democratization, Vol. 30, Issue 4 (Fall 2022), p. 463-471.

Horák, Slavomír: Rusko, Střední Asie a válka na Ukrajině. Geografické rozhledy. Roč. 32, č. 1, 2022-2023, s. 8-11 (v tisku).

Horák, Slavomír: Sakrální symboly ve službách konfliktu. Dingir, Náboženské stavby v Náhorním Karabachu jako symbol i zdroj konfliktu. Dingir, Roč. 24, č. 4, 2021, s. 133-137. ISSN 1212-1371.

Горак, Славомир: Особенности внешней политики персоналистских режимов (на примере Туркменистана). Международная аналитика. Том 12 (2), 2021, c. 153–169.

Horák, Slavomír: Hargejsa: sdílený prostor města jako symbol budování státu a národa. Geografické rozhledy, ročník 30, č. 4, 2020-2021, s. 18-21. ISSN 1210-3004.

Horák, Slavomír: Vznik a vývoj bucharského de facto státu. Slovanský přehled, Roč. 104, č. 1, 2018, s. 73-93.

Horák, Slavomir: Leadership Succession in Turkmenistan and Uzbekistan: Between Stability and Instability. Central Asian Affairs, Vol. 5, No. 1, 2018, p. 1-15.

Horák, Slavomír:  Vnitropolitický vývoj Gagauzské republiky v letech 1991–1995 jako de-facto státu. Slovanský přehled, Roč. 103, č.2, 2016, s. 373–393.

Horák, Slavomír: Turkmenistan at the last stage of perestroika. Determinant of the authoritarian path of independent Turkmenistan. Cahiers de l'Asie Centrale, No. 26, 2016, p. 29-49. ISSN 1270-9247.

Horák, Slavomír: L’Afghanistan du point de vue du turkmène. Outre-Terre. No. 3 (48), 2016, p. 171-184. ISSN 1636-3671.

Horák, Slavomír - Polese, Abel: A tale of two presidents: personality cult and symbolic nation-building in Turkmenistan. Nationalities Papers, Vol. 43, Issue 3, 2015, p. 457-478. ISSN 0090-5992.

Horák, Slavomír: The Battle of Gökdepe in the Turkmen post-Soviet Historical Discourse. Central Asian Survey, Vol. 34, No. 2, 2015, p. 149-161. ISSN 1465-3354.

Horák, Slavomír:

Горак, Славомир:  Из истории чешско-узбекских отношений . O'zbekiston Tarixi, Vol. 17, No. 3, 2014, s. 51-59. ISSN 2010-7234.

Горак, Славомир: Туркменистан в поисках стабильного институционального дизайна: Перестройка властной вертикали после распада СССР. Политическая наука, ИНИОН РАН, Москва, № 1, 2014, 181-198. ISSN 1998-1775. РИНЦ: 0,399

Horák, Slavomír: Educational Reform in Turkmenistan. Good Framework, bad content? Central Asia Policy Brief, no. 11. George Washington University, Washington, 2013, 7 s.

Горак Славомир: Дар ҷустуҷуи таърихи Тоҷикистон: муаррихони тоҷику узбек дар бораи чи баҳс мекунанд? Ба қуллаҳои дониш. № 20 (1347), 2013, с. 11-14.

Horák, Slavomír: The Elite in Post-Soviet and Post-Niazow Turkmenistan: Does Political Culture Form a Leader? Demokratizatsiya, Vol. 20, No. 4, 2012, s. 371-385. ISSN 1074-6846.

Horák, Slavomír: Ideologie národní nezávislosti Uzbekistánu. Slovanský přehled, Roč. 98, č. 1-2, 2012, s. 81-96. ISSN 0037-6922.

Horák, Slavomír: Proměny geopolitiky Turkmenistánu v letech 2009–2010. Možnosti a limity Evropy. Studia Territorialia, Praha, Roč. 5, č. 1, 2012, s. 85-103. ISSN 1213-4449.

Horák, Slavomír: Afghánistán deset let poté. Obrana a strategie, roč. 11, č. 2, 2011, s. 17-27. ISSN 1214-6463.

Horák, Slavomír: Legendy a svatyně Čodaqu. Poznámky k historii tádžického regionu ve Fergánské kotlině. Nový Orient, roč. 66, č. 3 (podzim 2011), s. 33-35. ISSN 0029-5302.

Horák, Slavomír: The Dynamics of Turkmen post-Soviet Elites. China Eurasia Forum Quarterly, Vol. 8, No. 3, November 2010, p. 27-46. ISSN 1653-4212.

Horák, Slavomír: Leader Ideology in Post-Soviet Tajikistan. Central Asia and the Caucasus, roč. 10, č. 6 (60), 2009, s. 108-119. ISSN 1404-6091.

Горак, Славомир: Идеология лидера в постсоветском Таджикистане. Центральная Азия и Кавказ, roč. 12, č. 6 (66), 2009, Lulea (Švédsko), s. ISSN 1403-7068.

Горак, Славомир: В поисках истории Таджикистана: о чем таджикские историки спорят с узбекскими? Неприкосновенный запас (Москва), № 4, 2009, s. 55-69. ISSN 0869-6365.

Horák, Slavomír: Nástup Číny ve Střední Asii? Možnosti a limity vzájemných vztahů. Mezinárodní vztahy, roč. 44 (2009), č. 3, s. 33-52. ISSN 0323-1844.

Горак, Славомир: Великое Возрождение»: продолжение идеологической традиции Туркменистана.  Политэкс (Санкт Петербург), № 3, 2009, s. 100-115. 1818-4499.

Horák, Slavomír: Začarované kruhy afghánské. Obrana a Strategie, Roč. 8, č. 2, 2008, s. 5-18. ISSN 1214-6463.

Horák, Slavomír - Šír, Jan: China as an emerging Superpower in Central Asia: the View from Ashkhabad. China Eurasia Forum Quarterly, Vol. 6, No. 2, May 2008, s. 75-88. ISSN 1653-4212.

Горак, Славомир: Туркменистан после Туркменбаши. К вопросу перехода личностных режимов. Политэкс, № 1, 2008, s. 63-79. ISSN 1818-4499.

Horák, Slavomír: Vztahy Ruska a Střední Asie jako determinant „plynové“ bezpečnosti Evropy. Mezinárodní vztahy, roč. 43 (2008), č. 2, s. 39-61. ISSN 0323-1844.

Horák, Slavomír: Závislá nezávislost ve Střední Asii. Proč Střední Asie potřebuje být závislá na vnějších silách? Studia Territorialia. Acta Universitatis Carolinae. Roč. 7, č. 10, 2007. Karolinum, Praha, 2008, s. 245-272. ISSN 1213-4449.

Horák, Slavomír: The Dynamics of Russian-Kyrgyz Relations: From the Center-Periphery to Unilateral Dependence? Central Asia and The Caucasus, roč. 8, č. 5 (47), 2007, Lulea (Švédsko), s. 75-84. ISSN 1404-6091.

Горак, Славомир: Динамика Российско – Кыргызстанских отношений. От ситуации центр-периферия к односторонней зависимости? Центральная Азия и Кавказ, roč. 10, č. 5 (53), 2007, Lulea (Švédsko), s. 86-98. ISSN 1403-7068.

Горак, Славомир: Портрет президента Туркменбаши как основа туркменского режима. Вестник Евразии - Acta Eurasica, Москва, № 3, 2007, s. 139-165. ISSN 1727-1770.

Horák, Slavomír: Hybrid tradice a modernity - neformální struktury ve středoasijských zemích (případ Turkmenistánu). Slovanské historické studie, mimořádné číslo. Historický ústav AV ČR, Praha – Brno, 2006, s. 199-225, ISSN 0081-007X, ISBN 80-7286-101-8.

Horák, Slavomír: Ideologie architekury Ašgabatu. Nový Orient, ročník. 61, 4/2006, s. 2-5. ISSN 0029-5302.

Горак, Славомир - Рязанова, Светлана: Мифологическое и религиозное в идеологии постсоветского Туркменистана. Политэкс, № 2, 2006, s. 323-331. ISSN 1818-4499.

Horák, Slavomír: Z dějin moldavských Gagauzů. Nový Orient, ročník 60, č. 2, (2005), s. 27-30, ISSN 0029-5302.

Horák, Slavomír: Rusko ve Střední Asii. Návrat nebo kontinuita? (případ Tádžikistánu). Mezinárodní vztahy, ročník 40 (2005), č. 3, s. 93-111. ISSN 0323-1844.

Горак, Славомир: Мифы великого Туркменбаши. Вестник Евразии - Acta Eurasica, № 2 (28), 2005, Москва, s. 105-133. ISSN 1727-1770.

Horák, Slavomír: The Ideology of the Turkmenbashy Regime. Perspectives on European Politics & Society, August 2005, Vol. 6, Issue 2, Leiden (Nizozemí), s. 305-320, ISSN 1568-0258.

Kapitoly v monografiích

Horák, Slavomír: Ashgabat: The architecture as a showcase of a personal regime. In: Routledge Handbook of Asian Cities (Hu, Richard, ed.). Routledge, Abingdon-New York, 2023, p. 472-482. ISBN 978-1-0321-8840-9.

Horák, Slavomír: Railway Geopolitics in Central Asia from the 19th to the 21st Century. In: European Handbook of Central Asian Studies. History, Politics, and Societies (De Cordier, Bruno - Fauve, Adrien - Van den Bosch, Jeroen, eds.). Ibidem Verlag, Stuttgart, 2021, ISBN 978-3-8382-7518-5, p. 965-986.

Horák, Slavomír: History and Evolution of Geopolitics toward Central Asia. In: European Handbook of Central Asian Studies. History, Politics, and Societies (De Cordier, Bruno - Fauve, Adrien - Van den Bosch, Jeroen, eds.). Ibidem Verlag, Stuttgart, 2021, ISBN 978-3-8382-7518-5, p. 571-628.

Horák, Slavomír: Turkmenistan. In: Handbook of Asian States. Geography – History – Culture – Politics - Economy (Porsche-Ludwig, Markus – Chen, Ying-Yu, eds.). Lit Verlag, Münster – Berlin etc., 2021, p. 711-726. ISBN 978-3-643-91100-1.

Horák, Slavomír: Turkmenistan: Stability Through Regime Mobilisation. In: Political Regimes and Neopatrimonialism in Central Asia. A Sociology of Power Perspective (Izquierdo-Brichs, Ferran, Serra Massansalvador, Francesc, eds.). Palgrave, 2021, p. 159-197. ISBN 978-981-15-9092-4.

Horák, Slavomír: Education in Turkmenistan Under the Second President: Genuine Reforms or Make Believe? In: Education in Central Asia. A Kaleidoscope of Challenges and Opportunities. (Egea, Denise, ed.). Springer, 2020, p. 71-91. ISBN 978-3-030-50126-6.

Horák, Slavomír: Sports politics in authoritarian regimes. The synergies of sport, ideology and personality cult in Turkmenistan. In: Sport, Statehood and Transition in Europe. Comparative perspectives from post-Soviet and post-socialist societies (Rojo-Labaien, Ekain - Díaz, Juan Álvaro Rodríguez - Rookwood, Joel, eds.). Routledge, Abingdon-New York, 2020, p. 250-267. ISBN 978-0-367-34440-5.

Horák, Slavomír: The emergence and failure of the Gagauz Republic (1989–1995). In: De Facto States in Eurasia (Tomáš Hoch, Vincenc Kopeček, eds.). Routledge,  Abingdon, Oxon, New York, 2019, p. 274-295. ISBN 978-03-6719-912-8.
Horák, Slavomír: Bukharan People’s Soviet Republic: from protectorate to SSR. In: De Facto States in Eurasia (Tomáš Hoch, Vincenc Kopeček, eds.). Routledge,  Abingdon, Oxon, New York, 2019, p. 46-62. ISBN 978-03-6719-912-8.
Horak, Slap.vomir: Turkmenistan: Estabilidad a través de la movilización del regimen. In: Poder y regimenes en Asia Central (Francese Serra Messansalvador – Ferran Izquierdo Brichs, eds.). Bellaterra, Barcelona, 2018, p. 177-215. ISBN 978-84-7290-034-9.

Horák, Slavomír: Nation-building and sporting spectacles in authoritarian regimes. Turkmenistan's Aziada 2017. In: Critical Geographies of Sport: Space, Power and Sport in Global Perspective (Koch, Natalie ed.). Routledge, Abingdon-New York. 2016. s. 48-63. ISBN 978-11-38927-12-4.

Polese, Abel - Horák, Slavomír: Personality Cults and Nation-Building in Turkmenistan. In: Nation-Building and Identity in the Post-Soviet Space. New Tools and Approaches (Isaacs, Rico - Polese, Abel, eds.). Routledge, Abingdon-New York. 2016. s. 159-175. ISBN 978-14-72454-76-8.

Horák, Slavomír - Šír, Jan: Turkmenistan'a Afghan Conundrum. In: The Regional Security Puzzle around Afghanistan. Bordering Practices in Central Asia and Beyond (Rytövuori, Helena, ed.). Barbara Budrich Publishers, Opladen - Berlin - Toronto, 2016, s. 107-129. ISBN 978-3-8474-0789-8.

Horák, Slavomír: Challenges from the East: China. In: Putin's Grand Strategy: The Eurasian Union and Its DIscontents (Cornell, Svante - Starr, Frederick S., eds.). Central Asia-Caucasus Institute - Silk Road Studies Program, Washington DC - Stockholm, 2014, s. 166-178. ISBN 978-91-86635-82-4.

Horák, Slavomír: Visa Regimes and Regulatory Documents as an Obstacle for Tourism Development in Central Asia. In: Tourism in Central Asia. Cultural Potential and Challenges (Kantarci, Kemal - Uysal Muzaffer - Magnini, Vincent, P. eds.), Apple Academic Press, Waretown, NJ, 2014, s. 233-258. ISBN 978-17-7188-055-8.

Horák, Slavomír: Středoasijská integrace. Pouze pod vlivem velmocí? In: Regionální integrační procesy (Waisová, Šárka, ed.). Aleš Čeněk, Plzeň, 2009, s. 154-182. ISBN 978-80-7380-232-5.

Recenzované sborníky

Horák, Slavomír: Integrace a dezintegrace v postsovětské Střední Asii. In: Rusko a postsovětský prostor (Souleimanov, E., ed.), Eurolex Bohemia, Praha, 2007, s. 262-292. ISBN 80-86861-95-3.

Horák, Slavomír - Souleimanov, Emil: Islamic Radicals  in Northern Caucasus and Central Asia. OSCE Yearbook 2006 (Schlichting, U., ed.). Institute for Peace Research and Security Policy, University of Hamburg/Nomos, Baden-Baden, 2007, s. 271-287. ISBN 978-3-8329-2564-2.

Horák, Slavomír – Souleimanov, Emil: Islam, Islamismus und Terrorismus im Nordkaukasus und in Zentralasien  - eine kritische Bewertun. OSZE Jahrbuch 2006 (Schlichting, U., ed.). Nomos Verlaggesellschaft, Hamburg, 2007, p. 297-314. ISBN 978-3-8329-3201-5

Horák, Slavomír: Politický islám ve Střední Asii. Radikální islamisté nebo utlačovaní muslimové? In: Politická moc verzus náboženská autorita v Ázii (Slobodník, M. - Kovács, A., eds.). Chronos, Bratislava, 2006, s. 85-107. ISBN 80-89027-18-0.

Горак, Славомир: Историзм туркменского режима. In: Политическая наука и государственная власть в Российской Федерации и новых независимых государствах. Екатеринбург: УрО РАН. 2005, s. 425-436.  ISBN 5-7694-1631-5.

Идеология режима Туркменбаши. In: Политическая наука и государственная власть в Российской федерации  Новых Независимых Государств. Уральское отделение РАН, Институт философии и права, Екатеринбург, 2004. s. 5-19. ISBN 5-7691-1518-1.

Prchal, Vítězslav - Horák, Slavomír : Život a odbojová činnost Arnošta Košťála, hoteliéra na Veselce (26.6.1904-2.7.1942). Východočeský sborník historický, Pardubice, 1999, s. 117-138. ISBN 80-86046-40-0.

Různé závažné práce

Konferenční sborníky

(Ne) Závislost Střední Asie na Rusku (případ Uzbekistánu). Pražské sociálně vědní studie, TER-009, 2006, 24 s. ISSN 1801-5999.

Ájá torkmenistán az masír-e sonnat tá modernite donbal cháhed kard? Tahlili-je opozision-e turkmení. In: Choláse-je moghálát-e sízdahom-e hemáješ-e bejnulmelálí-je Ázijá-je merkezí wa Qáfqáz. Tahwálát-e mantaghe: ta’amol wa ta taghábel-e rahbardhá [Turkmen opposition – possible change for Turkmenistan? Abstracts  of The 13th International Conference on Central Asia and the Caucasus „Regional Developments: Interaction and Encounter of Strategies“] (Sejjed Rasúl Mousawí, ed.), Defter-e motale’at-e sijásí wa bajnulmelálí, Teheran, 1384 [2005], s. 138-139.

Role historie v ideologiích středoasijských režimů. In: Rozvoj české společnosti v Evropské unii. 3. díl (Jakub Končelík, Barbara Köpplová, Irena Prázová, Jiří Vykoukal, eds.), Matfyzpress, Praha, 2004, s. 231-239. ISBN 80-86732-35-5.

Central Asia: Problems and Perspectives of International Tourism. In: Travel Trade, Regional Development and Education, 9th International Conference, Tábor, 19-20 May 2004, s. 54-59. ISBN 80-7040-690-9.

Internet ve výuce Geografie cestovního ruchu. In: Cestovní ruch, regionální rozvoj a školství, Tábor, 2001, s. 330-331.

Přednášky typu „Invited speaker“

Turkmenistán: po stopách diktátorů Střední Asie. Východoevropský klub FF UK. 31.5.2016.

Uzbekistan-Turkmenistan relations. From personal approach to ordinary authoritarian relations? Turkmenistan: Domestic Evolution, Economic Development, and Regional Environment. George Washington University, Washington DC, 18.5.2014. 

The political culture formation in Turkmenistan and mechanisms of personality cult creation. Central Asia Today. Geopolitics, Economic Relations and Political Culture. Alexanteri Institute, University of Helsinki, Helsinki, 16.5.2014

Bezpečnost ve Střední Asii a odchod vojsk z Afghánistánu. Fulbright Series lectures, Americké centrum, Praha, 27.3.2014.

Roots and Perspectives of Turkmenistan regime. Uniwersytet Warszawski, 23.11.2013.

Politické elity ve Střední Asii. Ostravská univerzita, 11.11.2013.

Energetika Střední Asie v eurasijském kontextu. Metropolitní univerzita Praha, 16.5.2013

Hladomor v Kazašské SSR ve 30. letech. Ústav pro studium totalitních režimů, Praha, 7.3.2013.

Education in contemporary Turkmenistan. School of Advanced and International Studies, Johns Hopkins University, Washington DC, 31.1.2013.

The Identity of the leader in contemporary Turkmenistan. Between tradition and personal character. University of California Santa Barbara, 17.1.2013.

Architecture in Central Asian Ideologies. University of California Santa Barbara, 17.1.2013.

Elites of Post-Soviet Turkmenistan . George Washington University, Washington DC, 25.9.2012

Turkmenistán. Cesta od demokracie? Fakulta sociálních studií. Masarykova univerzita Brno, 9.5.2012.

Tradice a modernita středoasijské společnosti. Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého, 15.12.2011.

Vnitropolitický vývoj v Afghánistánu v letech 2001-2011. Americké centrum velvyslanectví USA v Praze, 5.10.2011.

Political Islam in Central Asia. Tbilisi Institute of Asia and Africa, 16.4.2009.

Hlavní rysy politického, ekonomického a bezpečnostního vývoje v Afghánistánu po roce 2001. CESES FSV UK, Praha a Americké centrum velvyslanectví USA, Praha, 9.9.2008.

Sociální struktura Afghánistánu a afghánská etiketa. VVP Vyškov na Moravě-Dědice, 10.6.2008.

Islám a islamismus ve Střední Asii. Masarykova universita Brno, 18.3.2008.

Afghánistán. Vnitřní situace a hrozby. Metropolitní univerzita Praha, 8.1. 2008.

Politická situace ve Střední Asii. Vysoká škola ekonomická Praha, letní semestr 2008

Politická situace ve Střední Asii. Vysoká škola ekonomická Praha, letní semestr 2007

Politická situace ve Střední Asii. Vysoká škola ekonomická Praha, letní semestr 2006

Politická situace ve Střední Asii. Vysoká škola ekonomická Praha, letní semestr 2005

Politická situace ve Střední Asii. Vysoká škola ekonomická Praha, letní semestr 2004.

Mýty a legendy Afghánistánu. Česká geografická společnost, Olomouc, 14. 11. 2002.

Turkmenistán ve stínu Türkmenbašyho. Česká geografická společnost, Olomouc, 19. 3. 2002.

Nerecenzované časopisy

Horák, Slavomír: Russian influence in Turkmenistan. Raprochement or Pragmatism? Central Asia-Caucasus Analyst. January 19, 2024.

Horák, Slavomír: Konflikty ve stínu ruské invaze: Moskva ztrácí kontrolu v postsovětském prostoru. VoxPot. 16.11.2022.

Horák, Slavomír: Turkmenistan. An Upcoming Dynastic Transition. Central Asia-Caucasus Analyst. February 22, 2022

Horák, Slavomír: Turkmenistan Food Crisis - a Threat to Regime's Stability? Near East Policy Forum, 16.7.2021.

Horák, Slavomír: Das turkmenische Regime: Ein Land als Familienbetrieb. Religion & Gesellschaft in Ost und West, Roč. 46, č. 2, 2018.

Horák, Slavomír: Afghanistan aus der Sicht Turkmenistans. Schwieriger Nachbar oder Sicherheitsrisiko?. Zentralasien Analysen, No. 98, March 1, 2016.

Horák, Slavomír: Ázerbájdžán v eurasijských dopravních systémech. Tranzitní centrum nebo koncový bod? Bulletin Centra ázerbájdžánských a kaspických studií. č. 2, červen 2014, s. 29-32.

Horák, Slavomír: Separatism in Uzbekistan? Karakalpakstan after Crimea. Central Asia-Caucasus Analyst. Vol. 16, No. 10, May 21, 2014, p. 13-16.

Horák, Slavomír:  Russia's Intervention in Ukraine Reverberates in Central Asia, Central Asia - Caucasus Analyst, Vol. 16, No. 6, 2014, s. 9-12.

Horák, Slavomír: Střední Asie a Afghánistán po roce 2014. Mezinárodní politika, číslo 10, 2013. 

Горак, Славомир: Чешский путешественник Эмануил Фаит как источник знаний о туркменах в чешской среде начала хх века. Мирас. 2.6.2013.

Horák, Slavomír: Střední Asie dvaceti letech od rozpadu Sovětského svazu. Mezinárodní politika, roč. 35, č. 12 (prosinec 2011), s. 17-19. ISSN 0543-7962.

Horák, Slavomír - Šír, Jan: Turkmenistán: Pět let po Türkmenbašim. Zahraničná politika, roč. 15, č. 3, 2011. ISSN 1336-7218.

 Horák, Slavomír: Kyrgyzský volební podzim. Mezi triumfem demokracie a rozpadem státu. Mezinárodní politika, ročník 35, č. 1 (leden 2011), s. 28-32. ISSN 0543-7962.

Horák, Slavomír: Předposlední fáze zhroucení Kyrgyzstá nu? Mezinárodní politika, ročník 34, č. 8 (srpen 2010), s. 41-43.  ISSN 0543-7962.

Horák, Slavomír: Střední Asie v proměnách času. Geografické rozhledy, ročník 17, č. 5 (květen  2010), s. 9-11. ISSN 1210-3004.

Horák, Slavomír: Drogová Hedvábná stezka. Mezinárodní politika, ročník 34, č. 1 (leden 2010), s. 10-13. ISSN 0543-7962.

Horák, Slavomír: Turkmenistan Elite Reshuffles. Central Asia and The Caucasus Analyst, Vol. 11, No. 12, June  17, 2009, s. 6-8.

Horák, Slavomír: Ústavní reforma Turkmenistánu. Mezinárodní politika, ročník 32, č. 12 (prosinec 2008), s. 26-28. ISSN 0543-7962

Horák, Slavomír: Gruzínsko-osetinský konflikt. Nová válka,  nebo další kolo? Parlamentní zpravodaj, roč. 12, č. 9, 2008, s. 58-59. ISSN 1211-037X.

Horák, Slavomír: Turkmenistán po Nijazovovi. Posun od totalitního ideálu? Mezinárodní politika, ročník 31, č. 2 (únor 2007), s. 32-35. ISSN 0543-7962.

Horák, Slavomír: Welcome to Berdymuhammedov’s world. Central Asia and The Caucasus Analyst, Vol. 9, No. 1, 10 January 2007, s. 3-5.

Horák, Slavomír: Rumbles in the Turkmen Elite. Central Asia and The Caucasus Analyst, Vol. 8, No. 9, 3 May 2006. s. 7-8.

Horák, Slavomír: Závislosti a nezávislosti okolo Podněstří. Mezinárodní politika, ročník 30, č. 1 (leden 2006), s. 6-9. ISSN 0543-7962.

Horák, Slavomír: Трансформация идентичности среднеазиятских элит. Традиция и современность. Дискурс Пи. Научно-практический альманах, Выпуск 5, Екатеринбург, 2005, s. 27-29. ISSN 1817-9568.

Horák, Slavomír: Středoasijský volební maratón. Mezinárodní politika, ročník 29, č. 2 (únor 2005), s. 16-19. ISSN 0543-7962.

Horák, Slavomír: Ideologie autoritativního režimu na příkladu Turkmenistánu. Mezinárodní politika, ročník 27, č. 12 (2003), s. 30-33. ISSN 0543-7962.

Horák, Slavomír: Afghánistán rok poté. Mezinárodní politika, ročník 26, č. 11 (2002), s. 27-28.ISSN 0543-7962

Horák, Slavomír: Geopolitika Střední Asie. Mezinárodní politika, ročník 25, č. 5 (2001), s. 4-6. ISSN 0543-7962

Horák, Slavomír: Horský Tádžikistán na horké půdě. Mezinárodní politika, ročník 25, č. 5 (2001), s. 14-16. ISSN 0543-7962

Horák, Slavomír: Konfliktní zóny ve Střední Asii. Mezinárodní politika, ročník 24, č. 9 (2000), s. 16-18. ISSN 0543-7962

Habilitační, disertační a rigorosní práce,

Formování národního státu. Osobnosti, aktéři a ideologie (na příkladu Turkmenistánu) (Habilitační práce. Přírodovědecká fakulta Ostravské university, 2019, 229 s.

Dynamika vztahů států Střední Asie a Ruska po roce 1991 (středoasijský pohled) (Disertační práce). FSV UK Praha, 2007, 235 s.

Společensko-politické aspekty vývoje ve Střední Asii v 90. letech a jejich perspektivy (Rigorosní práce). FSV UK Praha, 2002, 184 s.

Účast na řešení grantů

Where have all the Natsmen gone? Etnické menšiny na postsovětskm prostoru. GAČR, 2022-2024 (řešitel, cca 15% podíl).
 
Mapping and Organizing Research on Dictatorships - Open Access Repository. Erasmus+, 2022-2024 (řešitel, vedoucí týmu za UK).
 
Analýza exportních a investičních příležitosti České republiky ve Střední Asii v kontextu měnících se tranzitních a infrastrukturních podmínek regionu. TAČR, 2021-2023 (spoluřešitel).
 
Legal Cultures and Business Environments in Central Asia (Central Asian Law). Horizon 2020, 2020-2024 (řešitel, vedoucí týmu za UK).
 

Where have all the Natsmen gone? Etnické menšiny na postsovětskm prostoru. GAČR, 2022-2024 (řešitel, cca 15% podíl).

Multilevel Orders of Corruption in Central Asia (MOCCA), H2021, 2023-2026 (řešitel, vedoucí týmu za UK)

Mapping and Organizing Research on Dictatorships - Open Access Repository. Erasmus+, 2022-2024 (řešitel, vedoucí týmu za UK).

Analýza exportních a investičních příležitosti České republiky ve Střední Asii v kontextu měnících se tranzitních a infrastrukturních podmínek regionu. TAČR, 2021-2023 (spoluřešitel).

Legal Cultures and Business Environments in Central Asia (Central Asian Law). Horizon 2020, 2020-2024 (řešitel, vedoucí týmu za UK).

Eurasian Insights: Strenghtening Central Asian Studies in Europe (EISCAS). Erasmus+, 2018-2021 (řešitel, vedoucí týmu za UK).

De facto státy v severní Eurasii v kontextu ruské zahraniční politiky. Grantová agentura České republiky, 2016-2018 (hlavní řešitel, cca 15% podíl)

Azerbaijan's security policy as a tool of peace and regional stability. Ministry of Foreign Affairs Azerbaijan, 2014 (řešitel, cca 10% podíl)

Aktivity nových spotřebitelských zemí (Čína a Indie) na světových trzích – dopady na energetickou bezpečnost EU. Ministerstvo zahraničních věcí ČR, 2011 (řešitel, cca 25% podíl)

Důsledky potenciálního turecko-íránského energetického partnerství pro energetickou politiku EU. Ministerstvo zahraničních věcí ČR, 2010 (hlavní řešitel, cca 50% podíl).

Mytologizace středoasijských režimů. Grantová agentura Akademie věd ČR, 2009-2011 (hlavní řešitel, 100% podíl).

Dynamika vztahů RF-ČLR ve 21. století. Ministerstvo zahraničních věcí ČR, 2008-2009 (řešitel, 20% podíl).

Analýza vývoje zemí střední Asie z hlediska bezpečnostních hrozeb a perspektiv energetické spolupráce s ohledem na PRES CZ v EU v r. 2009 (případ Turkmenistánu). Ministerstvo zahraničních věci ČR, 2007 (hlavní řešitel, 80% podíl)

Formování islamistického terorismu v postsovětském prostoru: analýza stávajících a perspektivních bezpečnostních hrozeb. Grantová agentura University Karlovy, 2006 (řešitel, cca 50% podíl)

Internacionalizace projevů terorismu ve Střední Asii (bývalé sovětské republiky). Ministerstvo zahraničních věcí ČR, 2005 (hlavní řešitel, cca 80% textu).

Budování státu a národní identity v nově nezávislých státech Eurasie. Grantová agentura Univerzity Karlovy, 2004-2006 (hlavní řešitel, cca 50% podíl).

Politické, ekonomické, kulturní a jazykové vazby středoasijských států na Rusko a jejich integrační resp. dezintegrační vývoj v poslední době. Ministerstvo zahraničních věcí ČR, 2004 (spoluřešitel, cca 70% textu).

Společensko-politický vývoj v post-sovětských republikách Střední Asie v mezinárodním kontextu. Ministerstvo zahraničních věcí ČR, 2002 (spoluřešitel, cca 35% textu).

Ostatní články

Horák, Slavomír: Thušsko. Velbloud, roč. 12, s. 1 (20), 2019, s. 10-14.

Horák, Slavomír: Kupecký dům v Šeki. Velbloud, roč. 12, s. 1 (20), 2019, s. 8-9.

Horák, Slavomír: Nachičevan. Velbloud, roč. 12, s. 1 (20), 2019, s. 2-7.

Horák, Slavomír: Ašgabat. Jak se staví mramorová kulisa. Velbloud, roč. 9, č. 1, 2016, s. 20-24.

Horák, Slavomír: Pohádkové hrady – učebnice ománských dějin. Velbloud, roč. 7, č. 1 (17), 2014, s. 30-34.

Horák, Slavomír: Zapomenutý Hormuz. Lidé a Země, ročník 55, č. 4 (2006), s. 80-82. ISSN 0024-2896

Horák, Slavomír: Po stříbrných nitkách Střední Asie. Lidé a Země, ročník 55, č. 1 (2006), s. 61-65. ISSN 0024-2896

Horák, Slavomír: Fergánská svatební neděle. Lidé a Země, ročník 54, č. 2 (2005), s. 66-69. ISSN 0024-2896

Horák, Slavomír: Sdělano v PMR. Lidé a Země, ročník 53, č. 9 (2004), s. 24-28. ISSN 0024-2896

Horák, Slavomír: Band-i Amírská jezera. Lidé a Země, ročník 53, č. 4 (2004), s. 33-34. ISSN 0024-2896

Horák, Slavomír: Alamut - tajemný hrad Asasínů. Lidé a Země, ročník 51, č. (2002), s. 164-167. ISSN 0024-2896.

Publicistika

Střední Asie

Horák, Slavomír: Kyrgyzské volby nebo předání moci? KRVS FSV UK, 2.11.2017.

Horák, Slavomír: Smrt prezidenta Karimova v Uzbekistán: varianty předání moci. Ihned.cz, 2.9.2016.

Horák, Slavomír:  Pozor - Východ je věc jemná  (k odvolání návštěvy uzbeckého prezidenta Karimova). Hospodářské noviny. 17.2.2014.

Horák, Slavomír: Туркменистан под седлом Бердымухамедова  . Интервью для Хроники Туркменистана. 4.6.2013

Horák, Slavomír: От Джунаид-хана до Бердымухаммедбаши. Интервью для Хроники Туркменистана. 10.8.2011.

Horák, Slavomír: Vízová vyrokracie Střední Asii. Na východ, ročník 11, č. 2, 2011, s. IX-XII.

Horák, Slavomír: Vízová byrokracie jižního Kavkazu. Na východ, ročník 11, č. 2, 2011, s. V-VIII.

Horák, Slavomír: Divokým Kyrgyzstánem. Lidové noviny - Orientace, 3.7.2010.

Horák, Slavomír: Velké oči malého Kyrgyzstánu. Infoservis.net, 7.4.2005.

      Horák, Slavomír: Turkmenbašy - společnost s ručením plynovým. Nový Prostor, 24.1.2005.

·     Horák, Slavomír: Klaus na dvoře chánů. Respekt, 38/2004, 13.-19.9.2004, s. 11.

·     Horák, Slavomír: Afghánistán od Tálibánu do prezidentských voleb, Euroasijský express, 30.09.2004.

·     Horák, Slavomír: Zabetonované písky Karakumu. Infoservis.net, 25.3.2004, https://www.infoservis.net/art.php?idGr=1070564769&idCol=22

·     Horák, Slavomír: Přes šest hranic za dva dny - příhoda z cesty do Šahimardanu, Euroasijský express, 2.11.2003, https://www.euroasiana.net/oblast/clanek.php?clanekid=175.

·     Horák, Slavomír: Strasti a slasti "Střechy světa". Infoservis.net - 15.9.2003, https://www.infoservis.net/art.php?id=1063636645

·     Horák, Slavomír: Z politického humoru Střední Asie, Euroasijský express, 11.10.2002, https://www.euroasiana.net/oblast/clanek.php?clanekid=144.

·     Horák, Slavomír: Kudy (ne) prodávat turkmenské bohatství?. Infoservis.net - 16.7.2002, www.infoservis.net/tema.php3?cid=1026821459

·     Horák, Slavomír: Odliv mozku z Turkmenbašystánu Infoservis.net, 27.05.2002, https://www.infoservis.net/tema.php3?cid=1006863754  

·     Horák, Slavomír: Геополитические аспекты Панкисской проблемы. Centrasia.ru, 6.4.2002. https://www.centrasia.ru/news2.php4?news=view&st=1018036980

·     Horák, Slavomír: Poznámky k situaci v Pankisském údolí, Euroasijský express, 1.4.2002, https://www.euroasiana.net/oblast/clanek.php?clanekid=58.

·     Horák, Slavomír: Američané by mohli pomoci změnám v Turkmenistánu Infoservis.net, 27.11.2001.

·     Horák, Slavomír: Ambice uzbeckého vůdce. Infoservis.net, 27.11.2001, https://www.infoservis.net/tema.php3?cid=1006874980

·     Horák, Slavomír: Další horké léto pod pamírskými ledovci, Euroasijský express, 1.6.2001, https://www.euroasiana.net/oblast/clanek.php?clanekid=113.

·     Horák, Slavomír: Zlaté neštěstí Zamira Eralieva, Euroasijský express, 1.5.2001, https://www.euroasiana.net/oblast/clanek.php?clanekid=81.

·     Horák, Slavomír: Islámská strana obrody Tádžikistánu, Euroasijský express, 1.4.2001, https://www.euroasiana.net/oblast/clanek.php?clanekid=71.

·     Horák, Slavomír: Osobnosti v Tádžikistánu. Bústán, bulletin Česko-íránské společnosti , 3/2000, s. 57-58.

Kavkaz

Horák, Slavomír: Konec karabašského de facto státu? Cestan.cz, 3.11.2020.
Horák, Slavomír: Konec třetí karabašské války? Cestan.cz, 15.10.2020.
Horák, Slavomír: Karabašský gordický uzel. Cestan.cz, 1.10.2020.

Střední Východ

      Horák, Slavomír: Tálibán má všechny předpoklady vydržet v Afghánistánu vládnout nadlouho. Deník N, 17.8.2021.

·     Horák, Slavomír: Skvělé! Škoda jen, že od Američanů. Infoservis.net,  18.12.2003, https://www.infoservis.net/art.php?id=1069232810

·     Horák, Slavomír: Afghánská geopolitika - mnoho vlků na hubenou kořist. Infoservis.net, 27.11.2001, https://www.infoservis.net/tema.php3?cid=1000106565

·     Horák, Slavomír: Možnosti vývoje v Afghánistánu. Literární noviny, 12/2001, (17.10.2001), s. 7.

Cestování

·     Horák, Slavomír: Pendolino z pohledu zaujatého fandy. Železničář, č. 8, 2006, s. 6, https://www.cd.cz/static/old/NEW/TCD2006/6_8pendo.htm.

·      Horák, Slavomír: Zimní Solovky. Euroasijský express, 15.1.2003, https://www.euroasiana.net/oblast/clanek.php?clanekid=162.

·     Horák, Slavomír: Putování mezi jurtami. Safari, 4/2002, str. 55-56.

·     Horák, Slavomír: Mezi čelnoky na běloruské hranici. Safari, 2/2002, s. 6-7.

·     Horák, Slavomír: Na Blízkém Východě aneb z Damašku do Čech po dvou stříbrných nitkách I.-IX. Železničář, 29-38/1997.

·     Horák, Slavomír: A zase se bude zdražovat (komentář k nabídkám Českých drah). Železničář, 24/1997, s. 3.

Ostatní

·     Horák, Slavomír: Politická korektnost versus realita: co s Krymem ve školním atlasu?  Ihned.cz, 1.2.2018.

      Horák, Slavomír: Je podle Vás správné, že se olympiáda koná v Rusku, v zemi, která se chová v rozporu s olympijskou chartou? Duel FSV UK. Sociál, Roč. 11, č. 1, 2014, s. 15. 

Horák, Slavomír:  Co čekat od Ruska a co může Evropa dělat  (k událostem na Ukrajině a na Krymu). Ihned.cz. 3.3.2014.

Horák, Slavomír: Cestou k nezávislosti. 10 let po rozpadu SSSR - deziluze pokračuje. Literární Noviny, 35/2001 (29.8.2001), s. 7. 

·     Horák, Slavomír: Rusko - deset let po rozpadu SSSR. Literární noviny, 34/2001 (22.8 2001), s. 7. 

·     Horák, Slavomír: Moldavský politický vývoj v letech 1990-2001, Euroasijský express, č. 2/2001.

·     Horák, Slavomír: Karaimové v Litvě, Euroasijský express, 1.4.2001.

 

Ostatní nepublikované práce

Seznam všech článků ke Střední Asii na zvláštní stránce.

Válka v Iráku - argumenty pro a proti. Vlastní komentář, 2003