Turkmenistán

 


 

"Turkmenistáne, milovaná vlasti, můj rodný kraji, v srdci a v mysli jsem vždy s Tebou. Ať mi odpadne ruka za nejmenší zlo, které Ti učiním. Ať mi upadne jazyk za nejmenší klevetu proti Tobě. Kdybych zradil milovanou vlast, Velikého Saparmurata Türkmenbašyho, svatého vzoru Tvého, 
nechť se mi zastaví
dech." (přísaha Turkmenů, kterou začínalo v době Türkmenbašyho vyučování, pracovní proces a další aspekty života) 

 

 

Vlastní práce k Turkmenistánu

Turkmenistan at the last stage of perestroika. Determinant of the authoritarian path of independent Turkmenistan. Cahiers de l'Asie Centrale,No. 26, 2016, p. 29-49. ISSN 1270-9247.

Nation-building and sporting spectacles in authoritarian regimes. Turkmenistan's Aziada 2017. In: Critical Geographies of Sport: Space, Power and Sport in Global Perspective (Koch, Natalie ed.). Routledge, Abingdon-New York. 2016. s. 48-63. ISBN 978-11-38927-12-4.

Polese, Abel - Horák, Slavomír: Personality Cults and Nation-Building in Turkmenistan. In: Nation-Building and Identity in the Post-Soviet Space. New Tools and Approaches (Isaacs, Rico - Polese, Abel, eds.). Routledge, Abingdon-New York. 2016. s. 159-175. ISBN 978-14-72454-76-8.

Horák, Slavomír - Šír, Jan: Turkmenistan'a Afghan Conundrum. In: The Regional Security Puzzle around Afghanistan. Bordering Practices in Central Asia and Beyond (Rytövuori, Helena, ed.). Barbara Budrich Publishers, Opladen - Berlin - Toronto, 2016, s. 107-129. ISBN 978-3-8474-0789-8.

Horák, Slavomír - Polese, Abel: A tale of two presidents: personality cult and symbolic nation-building in Turkmenistan. Nationalities Papers, Vol. 43, Issue 3, 2015, p. 457-478. ISSN 0090-5992.

The Battle of Gökdepe in the Turkmen post-Soviet Historical Discourse. Central Asian Survey, Vol. 34, No. 2, 2015, p. 149-161. ISSN 1465-3354.

Туркменистан в поисках стабильного институционального дизайна: Перестройка властной вертикали после распада СССР. Политическая наука, ИНИОН РАН, Москва, № 1, 2014, 181-198. ISSN 1998-1775. РИНЦ: 0,399

Magaryf pudagynda galyp bar, mazmun ýok (Azatlyk Radiosi, Turkmen Bölümü), 14.10.2013

Educational reforms in Turkmenistan. Good framework, bad content? Central Asia Policy Brief, no. 11. George Washington University, Washington, 2013, 7 s.

Туркменистан под седлом Бердымухамедова. Интервью для Хроники Туркменистана. 4.6.2013

The Elite in Post-Soviet and Post-Niazow Turkmenistan: Does Political Culture Form a Leader? Demokratizatsiya, Vol. 20, No. 4, 2012, s. 371-385. ISSN 1074-6846.

Turkmenistan’s Shifting Energy Geopolitics in 2009–2011. European Perspective. Problems of Post-Communism, Vol. 59, No. 2, 2012, s. 18-30. ISSN 1075-8216.

Proměny geopolitiky Turkmenistánu v letech 2009–2010. Možnosti a limity Evropy. Studia Territorialia, Praha, Roč. 5, č. 1, 2012, s. 85-103. ISSN 1213-4449.

От Джунаид-хана до Бердымухаммедбаши. Интервью для Хроники Туркменистана. 10.8.2011.

Horák, Slavomír – Šír, Jan: Turkmenistán: Pět let po Türkmenbašim. Zahraničná politika, roč. 15, č. 3, 2011. ISSN 1336-7218.

The Dynamics of Turkmen post-Soviet Elites. China Eurasia Forum Quarterly, Vol. 8, No. 3, November 2010, p. 27-46. ISSN 1653-4212.

«Великое Возрождение»: продолжение идеологической традиции Туркменистана. Политэкс (Санкт Петербург), № 3, 2009, s. 100-115. ISSN 1818-4499.

Horák, Slavomír – Šír, Jan: Dismantling Totalitarianism? Turkmenistan under Berdymuhammedov. Silk Road Studies Paper. Central Asia and The Caucasus Institute – Silk Road Studies Program, Washington – Stockholm, March 2009, 97 s. ISBN: 978-91 85937-17-2 .

Turkmenistan Elite Reshuffles. Central Asia and The Caucasus Analyst, Vol. 11, No. 12, June 17, 2009, s. 6-8.

Ústavní reforma Turkmenistánu. Mezinárodní politika, ročník 32, č. 12 (prosinec 2008), s. 26-28. ISSN 0543-7962

Horák, Slavomír – Šír, Jan: China as an emerging Superpower in Central Asia: the View from Ashkhabad. China Eurasia Forum Quarterly, Vol. 6, No. 2, May 2008, s. 75-88. ISSN 1653-4212.

Туркменистан после Туркменбаши. К вопросу перехода личностных режимов. Политэкс, № 1, 2008, s. 63-79. ISSN 1818-4499.

Портрет президента Туркменбаши как основа туркменского режима. Вестник Евразии - Acta Eurasica, Москва, № 3, 2007, s. 139-165. ISSN 1727-1770.

Turkmenistán po Nijazovovi. Posun od totalitního ideálu? Mezinárodní politika, ročník 31, č. 2 (únor 2007), s. 32-35. ISSN 0543-7962.

Welcome to Berdymuhammedov’s world. Central Asia and The Caucasus Analyst, Vol. 9, No. 1, 10 January 2007, s. 3-5.

Hybrid tradice a modernity - neformální struktury ve středoasijských zemích (případ Turkmenistánu). Slovanské historické studie, mimořádné číslo. Historický ústav AV ČR, Praha – Brno, 2006, s. 199-225, ISSN 0081-007X, ISBN 80-7286-101-8.

Ideologie architekury Ašgabatu. Nový Orient, ročník. 61, 4/2006, s. 2-5. ISSN 0029-5302.

Горак, С. - Рязанова, С.: Мифологическое и религиозное в идеологии постсоветского Туркменистана. Политэкс, № 2, 2006, s. 323-331. ISSN 1818-4499.

Rumbles in the Turkmen Elite. Central Asia and The Caucasus Analyst, Vol. 8, No. 9, 3 May 2006. s. 7-8.

Ájá torkmenistán az masír-e sonnat tá modernite donbal cháhed kard? Tahlili-je opozision-e turkmení. In: Choláse-je moghálát-e sízdahom-e hemáješ-e bejnulmelálí-je Ázijá-je merkezí wa Qáfqáz. Tahwálát-e mantaghe: ta’amol wa ta taghábel-e rahbardhá [Turkmen opposition – possible change for Turkmenistan? Abstracts of The 13th International Conference on Central Asia and the Caucasus „Regional Developments: Interaction and Encounter of Strategies“] (Sejjed Rasúl Mousawí, ed.), Defter-e motale’at-e sijásí wa bajnulmelálí, Teheran, 1384 [2005], s. 138-139.

Мифы великого Туркменбаши. Вестник Евразии - Acta Eurasica, № 2 (28), 2005, Москва, s. 105-133. ISSN 1727-1770.

The Ideology of the Turkmenbashy Regime. Perspectives on European Politics & Society, August 2005, Vol. 6, Issue 2, Leiden (Nizozemí), s. 305-320, ISSN 1568-0258.

Историзм туркменского режима. In: Политическая наука и государственная власть в Российской Федерации и новых независимых государствах. Екатеринбург: УрО РАН. 2005, s. 425-436. ISBN 5-7694-1631-5.

Středoasijský volební maratón. Mezinárodní politika, ročník 29, č. 2 (únor 2005), s. 16-19. ISSN 0543-7962.

Turkmenbašy - společnost s ručením plynovým. Nový Prostor, 24.1.2005.

Идеология режима Туркменбаши. In: Политическая наука и государственная власть в Российской федерации Новых Независимых Государств. Уральское отделение РАН, Институт философии и права, Екатеринбург, 2004. s. 5-19. ISBN 5-7691-1518-1.

Role historie v ideologiích středoasijských režimů. In: Rozvoj české společnosti v Evropské unii. 3. díl (Jakub Končelík, Barbara Köpplová, Irena Prázová, Jiří Vykoukal, eds.), Matfyzpress, Praha, 2004, s. 231-239. ISBN 80-86732-35-5.

Ideologie autoritativního režimu na příkladu Turkmenistánu. Mezinárodní politika, ročník 27, č. 12 (2003), s. 30-33. ISSN 0543-7962.

Kudy (ne) prodávat turkmenské bohatství?. Infoservis.net - 16.7.2002, www.infoservis.net/tema.php3?cid=1026821459

Odliv mozku z Turkmenbašystánu. Infoservis.net, 27.05.2002, https://www.infoservis.net/tema.php3?cid=1006863754

Američané by mohli pomoci změnám v Turkmenistánu. Infoservis.net, 27.11.2001.

Rozhovor s Abdi Kulievem (bývalým ministrem zahraničí Turkmenistánu) (1999)


 

 

·