Moldávie

Materiály  a články o Moldávii:

Vnitropolitický vývoj Gagauzské republiky v letech 1991-1995 jako de-facto státu. Slovanský přehled, roč. 103, č. 2, 2017, s. 373-393.

Závislosti a nezávislosti okolo Podněstří. Mezinárodní politika, č. 1, 2006, s. 6-9, ISSN 0543-7962.

Z dějin moldavských Gagauzů. Nový Orient, Roč. 60, č. 2, 2005, s. 27-30, ISSN 0029-5302.

Sdělano v PMR. Lidé a Země, 9/2004, s. 24-28. ISSN 0024-2896.

Politický vývoj v Moldávii v letech 1990-2001. Seminární práce na FSV UK, 2001.

Koncepce mostu mezi východem a západem (případ Moldávie). Seminární práce FSV UK. 4.6.2001

 

Cestování a cestopisy

Praktické informace o Moldávii z roku 2003 - aktualizováno částečně v roce 2015

Cestopis z návštěvy Moldávie v roce 2003