ბიოგრაფია

სახელი, გვარი: სლავომირ ჰორაკ

მისამართი: პრაღა, ჩეხეთის რესპუბლიკა

ტელეფონი: 00420 602 495 454

ელფოსტა: slavomir.horak@post.cz

მოქალაქეობა: ჩეხეთი(ს)

დაბადების თარიღი: 15 ნოემბერი 1976

საქმიანობა: უნივესიტეტის კვლევების ასოცირებული პროფესორი (აკადემიური/კვლევები თანამშრომელი)

 

პროფესიური გამოცდილება:

2005-იდან - დღემდე.

კარლოსის უნივერსიტეტი, სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, რუსული და აღმოსასვლეთ ევროპის კვლევის განყოფილება, კვლევების ასისტენტი და პროფესორი

2007-იდან - 2017-მდა

ეკონომიკის უნივერსიტეტი, საერთაშორისო ურთიერთობათა ფაკულტეტი, ტურიზმის განყოფილება

ლექტორი

 

სხვა პროფესიური გამოცდილება:

2010-2019

ჩეეთის განვითარების პროეკტებში მონაწილეობა. თუშეთის მხარეო, შაქართველო, მახალისების ბანაკის ლიდერი

 

განათლება

2019 ჰაბილიტაცია (სადოკტორო დისერტაცია)

ოსტრავას უნივერსიტეტი, საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი,

სპეციალიზაცია: პოლიტიკური და კულტურული გეოგრაფია

 

2007 Ph.D.

კარლოსის უნივერსიტეტი, სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

სპეციალიზაცია: საერთაშორისო ტერიტორიული ვკლევები

 

1998-2002 სამაგისტრო პროგრამა (M.A.)

კარლოსის უნივერსიტეტი, სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

სპეციალიზაცია: რუსული და აღმოსავლეთ ევროპის ვკლევები

 

1997-2000 სამაგირსტრო პროგრამა

კარლოსის უნივერსიტეტი, ფილოსოფიური ფაკულტეტი

სპეციალიზაცია: ტურკოლოგია - ისლამური ქვეყნების ისტორია და კულტურა

1995-1998 საბაკალავრო პროგრამა (Bc.)

ჰრადეც კრალოვე უნივერსიტეტი, მენეჯმენტის და ინფორმაციული ტექნოლოგიების ფაკულტეტი

სპეციალიზაცია: ტურიზმის მენეჯმენტი უცხო ენების გაღრმავებული სქავლით

 

სტაჟი (სამუშაო გამოცდილება):

2018-2019. თბილისილ სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ლექტორი და მოწვეული პროფესორი (visiting fellow).

2014. ჰელსინკის უნივერსიტეტი, ალეკსანტერის ინსტიტუტის სამეწნიერო გაცვლითის პროგრამის სტიენდიანტი (exchange fellowship)

2012-2013. ჯონს ჰოპკინსის უნივერსიტეტი (ვაშინგტონი). ფულბრაიტის სტიპენდიანტი (Fulbright fellowship).

2004. მოსკოვის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, აზიის და აფრიქიის ქვეყნების ინსტიტუტი, ასპირანტურის სტაჟორი

2003. თეირანის უნივერსიტეტი, „დეჰკხოდა“ სპარსული ენის ცენტრი, სპარსული ენას სტუდენტი

 

ენები:

რუსული. Highly advanced

ინგლისური. Advanced

სფარსული. Lower intermediate

ქართული. Lower intermediate

ფრანგული. Lower intermediate

გერმანული. Beginner