Možný návod na zpracování referátu

10.02.2011 11:05

 

  1. Představení stati (kontext, časopis/monografie, doba napsání)
  2. Autor (země původu, afilace k instituci, specializace autora, případná významnější díla)
  3. Naznačení struktury referátu (1-2 věty)
  4. Stručné shrnutí obsahu stati
  5. Kritické připomínky k textu, výběr argumentů autora (případně chybějící argumentace), subjektivní zaměření textu (jinak řečeno, komu/čemu autor fandí)
  6. Případné hypotetické otázky na autora, ke kterým mě text vyprovokoval; co byste se chtěli dozvědět navíc
  7. Závěr – stručné shrnutí referátu

 

Časový limit – do 25 minut!!!