Ukázka testu z Geografie mezinárodního cestovního ruchu

11.02.2011 14:45

Příklady otázek

V čem jsou tyto věty chybné? (4 – maximální počet bodů za otázku)

 

Přiřaďte jméno ke státu/říši/události a období, ve kterém uvedený člověk působil (6)

Seřaďte lokality podle jejich stáří (4)

Který atribut spojuje následující místa? (2)

Napište, který stát v minulosti kolonizoval dané území (3)

Které události se odehrály přibližně ve stejném období? (3)

tři události na jednom kontinentu, srovnáváte s jinými třemi událostmi na jiném kontinentu (často spolu souvisejí)

Co to je, když se řekne…? (4)

2 pojmy z těch, které jsme brali

 

Jmenujte alespoň jedno rekreační přímořské letovisko v těchto zemích (2)

Ve které zemi a pohoří se nachází uvedené lyžařské středisko (4)

Jmenujte alespoň dva státy tzv. Mašriqu (2)

Co to je …. (geografický název), čím je toto místo proslulé a v jaké zemi byste jej hledali? (2)

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

O kterém místě/které zemi hovořím? (1)

Stručný popis určité země, kterou máte poznat

 

Jmenujte alespoň 3 státy, v nichž převládá …. (určité náboženství, jazyk apod.)

Které náboženství převládá v těchto státech (odpověď „křesťanství“ nebo „islám“ obvykle nestačí?

Se kterými míty/zeměmi jsou spojeni tito lidé? (2)

Vypracujte stručný itinerář poznávacího zájezdu … (tematický zájezd) (5, 2 body za logiku itineráře, 3 body za obsah zájezdu)

Pokuste se odhadnout, ze které země pochází následující název (prémie 1 bod za bližší vysvětlení) (2)

Který stavební sloh převládal v Evropě/ve světě v době, kdy se stavěly … (druhy památek/konkrétní památky (1)

Připojte k názvům v levém sloupci vždy jeden pojem z pravého sloupce (4)

4 pojmy v jednom sloupci, 4 pojmy ve druhém sloupci, z různých kontinentů

 

Uveďte alespoň 1/2/3 lokality (nikoliv pouze stát), kde se našly stopy … (určité civilizace) (2)

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

 

Odkud-kam vede určitý okruh/trasa (výchozí a konečný bod) a jmenujte alespoň dvě další zastávky na této trase/okruhu (2)

Co sem nepatří a proč? (3)

5-7 různých pojmů, z nichž 1-2 do tohoto výčtu z nějakého důvodu nepatří

Uveďte alespoň 1/2/3 země/lokality, kde se vyskytuje … (určitý přírodní, fyzicko-geografický jev (např. vulkány) důležité pro cestovní ruch a vysvětlete proč jsou tyto jevy/země turisticky atraktivní (4)

....................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................

 

Které město/turistickou atrakci lze spojit s těmito státními útvary (3)

Název historických státních útvarů, o nichž jsme si říkali

Ze kterých zemí si můžete dovézt tyto suvenýry/produkty (2)

Slepá mapa Evropa 3.1.:

1. Diokleciánův palác, 2. Chambord, 3. Kitzbühel, 4. Legoland, 5. Neuschweinstein, 6. Prado, 7. Ravenna, 8. Snowdown, 9. Tokaj, 10. Vatnajökull

Slepá mapa Svět 3.1.:

1. Ágra, 2. Cancún, 3. Dawson City, 4. Kjótó, 5. Ko Samui, 6. Mt. Kosciusko, 7. Nazca, 8. Persepolis, 9. Šarm -Šajch, 10. Zanzibar