2CR408 Geografie mezinárodního cestovního ruchu

11.02.2011 14:33

Forma výuky: 4/0 (přednášky)

ECTS kredity: 3

Garant: PhDr. Slavomír Horák, Ph.D.

Anotace

Předmět je zaměřen na základní rozmístění zejména lokalizačních předpokladů pro cestovní ruch v Evropě a vybraných oblastech světa. Důraz bude kladen na sepětí dvou základních komplexů těchto předpokladů – přírodního (fyzicko-geografického) a kulturně-historického. Výsledkem těchto spojení jsou potom nejdůležitější turistické lokality

Předběžný program kursu v LS 2015

19.2. Předpoklady cestovního ruchu, Německo

26.2. Alpské země, Středovýchodní Evropa

5.3. Pobaltí, Apeninský poloostrov

12.3. Apeninský poloostrov, Pyrenejský poloostrov

19.3. Francie, Benelux

26.3. Britské ostrovy, Severní Evropa, SLEPÁ MAPA I

2.4. východní Evropa, Balkán I

9.4. Balkán II., Blízký východ I.

16.4. Blízký východ II., severní Afrika, SLEPÁ MAPA II

23.4. Jižní Asie, jihovýchodní Asie

30.4. Východní Asie (Čína, Japonsko), Austrálie a Oceánie

7.5. Severní Amerika, Mexiko a Střední Amerika, SLEPÁ MAPA III

15.5. Karibik, Jižní Amerika, subsaharská Afrika

Ukončení předmětu

Závěrečný test max. 60 bodů

4x slepá mapa max. 40 bodů

Celkové hodnocení 0-100 bodů (100-90 bodů výborně, 89,5-75 bodů velmi dobře, 74,5-60 bodů dobře).

Literatura

Horák, S.: Geografie cestovního ruchu Evropy, Radek Drahný, Pardubice, 2006.

Hammarnehová, I.: Geografie cestovního ruchu Evropa. Aleš Čeněk, Plzeň, 2008.

Hammarnehová, I.: Geografie turismu. Mimoevropská teritoria. Grada, Praha, 2012.

Hrala, V.: Geografie cestovního ruchu. VŠE Praha, 2005.

Štýrský, J.: Geografie cestovního ruchu Evropy a světa. Gaudeamus, Hradec Králové, 2005

Holeček, M. a kol.: Zeměpis cestovního ruchu. Nakladatelství ČGS, Praha, 2003

Warszyńska, J.: Geografia turystyczna świata II. tom, 2003