Helsinky - setkání s „dcerou Baltu“

14.02.2011 10:30

text: Slavomír Horák, 1997

První setkání s Helsinkami je nejlepší zažít od moře. Ať již turista přijíždí z Estonska, Švédska nebo z jiných zemí, vždy jej příjezd do hlavního města Finska uchvátí. Nejprve svou síť rozhodí několik ostrůvků, poté loď projede kolem  pevnosti Suomenlinna a nakonec se před zraky objeví nádherně bílé panoráma nábřeží v Helsinkách.

„Dcera Baltu“, jak se Helsinkám přezdívá, má, podobně jako celé Finsko, historii spjatou stálým soupeřením mezi dvěma Baltickými velmocemi - Švédskem a Ruskem. Bylo založeno roku 1550 švédským králem Gustavem I. Vasou. Město vždy velmi trpělo vzájemným zápolením mezi Ruskem a Švédskem - ve druhé polovině 18. století definitivně přešlo do rukou Ruska. Roku 1812 vyhlásil car Alexandr I. Helsinky hlavním městem velkoknížectví a následovala rychlá výstavba a rozvoj města podle plánu berlínského architekta Carla Gustava Engeleho. To dalo městu jednotný klasicistní lesk a velmi v tomto ohledu připomíná St. Petěrburg. 

Po pádu ruského cara vyhlásili Finové samostatnou republiku a Helsinky se staly jejím hlavním městem. Město je známé i poválečnými událostmi. Nejznámějším Čechem v Helsinkách, ale i v celém Finsku je beze sporu Emil Zátopek, který zde na olympijských hrách roku 1952 vyhrál tři zlaté medaile. Kde jsem ve Finsku uvedl svou národnost, tam si na něj vzpomněli. Roku 1975 zde proběhla konference o bezpečnosti  a spolupráci v Evropě. Dnes je město moderní, rušnou metropolí, která si však zachovala svůj nezaměnitelný půvab výstavby z počátku 19. století.

Střed města tvoří přístav trajektů, kde se návštěvník může obdivovat velkým trajektům společností Viking Line a Silja Line, které každý den pendlují mezi Helsinkami a Stockholmem. Na přístav navazuje přímo v zátoce přístavní trh, kde jsou k dostání nejen čerstvé ryby, ale i nádherně červené košíčky jahod a jiná zelenina a ovoce. Finsko je však, podobně jako všechny severské země, poměrně drahé. To mu však nic neubírá na kráse, kterou vyzařuje. Stačí si totiž zajít na hlavní třídu Pohjojsesplanadi s velkým parkem uprostřed, kde nikomu ani nepřijde, že kolem jezdí kolony aut. Každý den je tady příležitostí k malé oslavě nebo alespoň pikniku v trávě. Přívětivě vítá i turistu, přestože dosavadní procházka je zatím krátká. Dává však možnost začíst se do prospektů, kterými vás bohatě zásobí v informační kanceláři na začátku této hlavní třídy.

Nepochybnou dominantou hlavního města je Dóm. Většina Finů je luteránského náboženství a i tento dóm je toho dokladem. Ční nad širokými schody na náměstí a po stranách  dvěma stejnými budovami po stranách - parlamentem a rektorátem university.

Druhou dominantou, která zaujme již při příjezdu od moře, je Uspenský chrám, symbolizující nadvládu carského Ruska a ortodoxní náboženství.

Kromě starých památek jsou Helsinky Mekkou moderní finské architektury. Ta často vyjadřuje symbiózu s přírodou, která je zřejmá po celé zemi, nejen v architektuře. Úctu Finů k přírodě dokládá i příhoda, která vypráví o tom, jak nejslavnější finský architekt Alvar Alto při stavbě jedné ze svých budov chtěl zachovat několik stromů, které rostly jenom několik metrů od místa stavby. Za jejich zachování slíbil několik láhví koňaku - na konci stavby musel sáhnout poněkud hlouběji do kapsy. V Helsinkách to nejlépe ukazuje Skalní chrám Temppeliaukionkirkko, který je vytesán přímo do skály a zastřešena obrovskou měděnou konstrukcí, připomínající gigantický gong. Na břehu jezera Töölönlahti najdeme symbol částečného usmíření Evropy v době studené války - halu Finlandia, velkolepě řešenou budovu, která je ovšem citlivě zasazena do okolního prostředí a nepůsobí nijak rušivým dojmem. O něco dále je další doklad finského stavitelství - budova opery. Návštěvníka z Čech již zdálky vítá 72 m vysoká věž olympijského stadiónu, který je Mekkou naší atletiky, kterou Finové milují ze všech letních sportů nejvíce. Z věže je z ptačí perspektivy vidět celé město a může poskytnout tip na další putování po městě. Třeba k návštěvě parku Sibelia s kovovým plastikou - památníkem na tohoto největšího finského hudebního skladatele.

Helsinky jsou prostě vzdušné a čisté město s mnoha možnostmi a každý návštěvník je zde vítán se srdečným úsměvem.