Ksani a počátky rodu Bagratovců-Muchrani

19.03.2018 03:21

Jedná se o jeden ze šlechtických hradů z počátku 16. století, tedy z doby rozepří mezi kachetinským a kartlijským panovníkem na lokální úrovni a mezi osmanským sultánem a perským šáhem z nově nastupujícího roku Safíjovců z Ardabílu. Toto období neustálých třenic v Gruzii i o Gruzii nakonec ukončily obě velmoci vlastním smírem z roku 1555 v Amasyi, ve kterém si „o nás bez nás“ rozdělili Gruzii a ovládly všechna místní území (Osmané na západě Gruzie, Peršané na východě).

Pevnost byla vystavěna Bagratem, bratrem tehdejšího krále Davida. Ten si zde vystavěl své panské sídlo a obýval jej více jak 200 let (1513-1733), kdy bylo vystavěno pohodlné sídlo v nedalekém Muchrani (dnes především proslulé pěstováním vína a na zámku Bagratovců-Muchrani je dnes možnost degustace skvělého Chateaux Mukhrani, jedno z nejvíce oceňovaných vín v vínem přebohaté Gruzii. Ostatně, řada příslušníků tohoto význačného rodu byla v 19. století pohřbena v kostele sv. Davida na Mtacmindě ve Tbilisi.

Existuje výklad o založení pevnosti Ksani a o napadení z Kachetie z pera Vachušta Bagrationi:

„A protože nepřestal Av-Giorgi [Kachetinský král 1511-1513] pustošit zemi, navrhli bratři tehdejšího cara Davida povstat proti němu [Av-Giorgimu] a on [Davit, kartlijský král 1505-1525] jim odpověděl: za své zlo zaplatí, ale proč bychom měli my zahájit chaos? Avšak Bagrat, bratr Davidův, však řekl: Odtrhl Kachetii, teď chce vládnout v Kartlii. I vyžádal si u bratra panství Muchrani a údolí Aragvi a Ksani a pravil: budu Av-Giorgimu nepřítelem. Tak byl Davit nucen Bagratu povolit válku. Bagrat v ní bojoval a postavil v Muchrani Mtverskou pevnosti [dnešní Ksani].“

V pevnosti jsou dvě studně (jedna přímo na nádvoří) a do jedné z nich prý vede podzemní chodba až k řece a na svobodu.

… I přišel Av-Giorgi s velkým vojskem a oblehli pevnost, ve které přebýval Bagrat. Obléhání trvalo již 3 měsíce. Av-Giorgi tehdy poslal Bagratovi džbán s vínem se vzkazem: Jsi královského rodu a již jsi dlouho nepil víno, tak buď mým hostem. Bagrat tehdy držel ve studni živého lososa. Poslal jej na oplátku Av-Giorgimu a velel mu předat: už tři měsíce žiješ na březích řeky Ksani a ještě jsi nezkusil rybu. Buď i ty mým hostem, neb ona je živá. Tehdy se Av-Giorgi podivil a uvěřil, že v pevnosti je dostatek jídla a nakonec odstoupil, zničil zbytek země a vrátil se do Kachetie.

O smrti Av-Giorgiho v roce 1513

… a poté opět Av-Giorgi, jako již několikrát, napadl a ničil Kartlii. A protože se již nebál nikoho, poslal svá vojska napřed a sám se s nemnohými lidmi šel bavit lovem. Tehdy jej Bagrat sledoval za ním až do užlabiny Dzalisi. Když tam Av-Giorgi došel, Bagrat si vybral příhodnou dobu, napadl jej a zničil jeho družinu. Jeho samotného zajal a uvěznil ve Mtverské pevnosti, léta páně 1513, gruzínského roku 201. Poté ve stejném roce buď umřel nebo byl uškrcen.

DOPRAVA 

Několikrát denně jezdí maršrutky Didube - Ksani (ve všední den cca každou celou hodinu, o víkendu v 11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 19.00, 20.00), jinak lze jet maršrutkou směr Gori a vystoupit na odbočce Ksani. Hrad je odtud cca 4 km. Návštěvu lze spojit s hřebenovou túrou až nad klášter Šiomghvime a dále do vesnice Skchaltba a Cerovani (Tserovani), odkud jezdí maršrutky do Tbilisi (alternativně je možné sejít na dálnici Gori-Tbilisi a tam chytat projíždějící maršrutky či auta).