Stalinovy věže v Moskvě

14.02.2011 13:21

Text: Slavomír Horák, 2002

Neodmyslitelnou siluetu Moskvy dnes i nadále tvoří řada výškových staveb z posledního období poválečných let. Přestože nepatří k navštěvovaným historickým památkám Moskvy, patří styl těchto historizujících výškových budov k dějinám moderní architektury. Celkem bylo realizováno sedm staveb, které se vyznačují především postupným odlehčením hmoty směrem nahoru, hrotovým zakončením (vliv pozdně středověkých věží) a centrálním půdorysným uspořádáním a výraznou symetrií (vliv staroruských sakrálních staveb).

Nejproslulejší stavbou je zřejmě hlavní budova Moskevské státní university (Glavnoje zdanije), která byla navržena  kolektivem autorů (L. Rudněv, S. Černyšev,  P. Abrasimov, A. Chrjakov). Její kompozice je složena z 31-patrové centrální části (sektor A), kde se nachází rektorát a některé další fakulty. Na vrcholu této hlavní věže, která má 240 m, září nadále rudá hvězda. Z centrální části vybíhají dva velké bloky, které jsou vzájemně symetrické. Zde se nacházejí většinou pokoje studentů. Celkem je možné tady ubytovat více jak 10 000 lidí. Věže bočních budov jsou osazeny velkými hodinami o průměru 9 m. Ze strany hlavního vchodu (směrem k vyhlídkové plošině nad řekou Moskvou) je tzv. Alej slávy s bustami ruských vědců. Na vnitřním dvoře je socha zakladatele university M. V. Lomonosova od akademického sochaře N. Tomského.

Hotel Leningrad

Hotel Ukrajina

(architekt Arkadij Mordvinov)

Ministerstvo zahraničních věcí

Ministerstvo zemědělství

Obytný dům na Krasnoj presně

Hlavní budova Moskevské státní university

Obytný dům na Kotělničeskoj