Cykloturistické trasy v okolí Pardubic

15.02.2011 00:36

V této části jsou pouze možné nejzákladnější trasy, postihující nejdůležitější přírodní a historické zajímavosti Pardubicka. Jejich podrobnější popis je v kapitole „Popis nejdůležitějších památek okresu Pardubice“. Varianty těchto tras jsou navrženy tak, aby je bylo možné vzájemně kombinovat a v případě nepříznivého počasí a nesjízdnosti některých nezpevněných cest bylo možné využít silnice, většinou III. třídy. Trasy nezačínají vždy v Pardubicích, ale jsou koncipovány tak, aby bylo možné se na místo začátku i od cíle dopravit z Pardubic vlakem. Uvedené trasy je třeba brát jako návrh z mnoha možnost{ a kombinací. Podle mapy se dají vystudovat ještě další zajímavé cesty. 

Okolo Kunětické hory

Pardubice - Staré Hradiště - Ráby - Kunětická hora - Dříteč - Sezemice - Kunětice - Ráby - St.

Hradiště - Pardubice

 

Trasa postupně objíždí celou dominantu Pardubicka - Kunětickou horu. Možnost návštěvy hradu. Začíná v Pardubicích u zámku na zelené značce a sleduje přes splav, kolem koupaliště a dovede nás podél Labe až pod Kunětickou horu.

V případě neprůjezdnosti této trasy je možné použít značenou cykloturistickou stezku Pardubice-­Hradec Králové přes Staré hradiště a Brozany, kde se trasa napojí na původní zelenou značku. Po mírném stoupání za vesnicí Ráby přijedeme k restauraci pod Kunětickou horou. výstup na Kunětickou horu je patrně nejstrmější stoupání v celém okrese Pardubice.

Po prohlídce hradu můžeme sjet zpět do Rábů a dát se směrem na vesnici Kunětice a Počáply. Přejedeme v Počáplech most nad Loučnou a podél Loučné a Labe dojedeme do Pardubic. popřípadě z Počápel do Sezemic je to pouze přes kopec.

Druhou možností od Kunětické hory je cesta přes Němčice do Dřítče, kde cesta uhýbá vpravo. (Případná zajížďka je také možná po červené značce do Bukoviny a Vysoké nad Labem s možností se napojit na trasu „Podél Opatovického kanálu“ a projet ji tak po proudu kanálu.) Ve Dřítči však základní navržená trasa uhýbá ve směru na Sezemice přes Dražkov a Lukovnu a po cyklostezce dojet do Pardubic.

 

Vesnicemi mezi Sezemicemi a Holicemi :

Pardubice - Sezemíce - Chvojenec - Horní Ředíce - Dolní Ředíce - Holice – Dašíce - Moravany (vlak) - Zminný - Pardubice

Tato trasa nás zavede do vesnic typického drobného, ale hustého venkovského osídlení v Polabí.

Vyjíždíme po nové cyklostezce do Sezemic (možno kombinovat i s výletem kolem Kunětické hory), kde po chvíli odbočíme z hlavní silnice na Třebechovice pod Orebem do dlouhé návsi, která tvoří páteř vesnic Chotče, Horních a Dolních Ředíc. Tím se dostaneme do Holic a zde máme několik možností.

První je jízda směrem na jih, podle železniční tratě, která nás zavede do Rovně. Zde odbočíme napravo (případně je možno pokračovat rovně do Moravan na vlak nebo na jinou trasu. Tato základní trasa však vede přes Komárova do Dašic. Odtud se dostaneme po hlavní silnici zpět do Pardubic.

Zajímavější je však pokračování trasy směrem na Lány u Dašic a Velké Koloděje. Zde se opět můžeme rozhodnout, zda pojedeme doprava do Sezemic nebo doleva na Malé Koloděje, kde odbočuje nenápadná stezka napříč celým lesem Bělobranské Dubiny, kolem restaurace Eldorádo do Pardubic.

 

Z Holic můžeme vyjet i na sever na hlavní silnici na Hradec Králové. Ve Chvojenci odbočíme doleva směrem na Rokytno a přes Sezemice zpět do Pardubic nebo na jinou navrhovanou trasu. Tato cesta však vede v úsecích Holice-Chvojenec a Rokytno-Sezemice po hlavních silnicích s větším provozem.

 

Východem okresu za pravěkem a přírodními rezervacemi

Moravany (vlak z Pardubic) - Platěnice - Dolní Roveň - Holice - Ostřetín - Litětiny - Buršov - Trusnov - Uhersko (vlak)- Turov - Slepotice - Moravany

Tato trasa je vázána na odjezdy a příjezdy vlaků do a z Moravan, ale je možné absolvovat jednu nebo obě cesty v sedle už z Pardubic. Cesta prochází Platěnicemi a kolem polí do Dolní Rovně. Zde zahneme doprava a přes Útětiny, kde se odpojíme ze silnice po polní cestě se vydáme lesem kolem rybníka Lodrant do vesničky Trusnov. Cestou do Uherska se můžeme zastavit v Trusnovské přírodní rezervaci. V Uhersku můžeme nasednout na vlak nebo pokračovat přes Turov a Slepotice do Moravan

 

Lesnatým severovýchodem okresu

Holice (- Veliny) - Vysoké Chvojno - Buky u Vysokého Chvojna - Bělečko - Býšť - Horní Ředíce ­

Sezemice/Holice

Trasa začíná v Holicích, kam se i s kolem můžeme dopravit vlakem nebo po vlastní ose. Vyjedeme op modré značce kolem nádraží mezi pole směr Poběžovice. V případě nepřízně počasí můžeme využít silnici, a to buď ve směru na Borohrádek a Veliny, které rozhodně stojí za malou zajížďku, se zahnutím doprava směr Koudelka a Poběžovice, nebo ve směru na Kamenec a Poběžovice. V každém případě uvidíme v Poběžovicích motokrosovké závodiště. Z Poběžovic se vydáme na silnic na Vysoké Chvojno. Tím se napojíme na zelenou značku, kterou můžeme sledovat lesem až k rezervaci nU parku_ a do Vysokého Chvojna. Cestou protneme žlutou, kterou je také možné sledovat od HoHc a na kterou se můžeme napojit na další cestě. Druhou možností pokračování z Vy okého Chvojna je opět po silnici na křižovatku. Cesta doleva vede přímo do Bělečka, cíle základní trasy, cesta rovně do rezervace Buky u Vysokého Chvojna. U této rezervace se opět sejdeme se žlutou značkou, pokud jsme po ní nejeli předtím. Ta dále pokračuje až do Třebechovic pod Orebem. Zde také začíná modrá značka, která nás lesem zavede do Bělečka. Odtud se po hlavní silnici dostaneme do Třebechovic pod Orebem (směr doprava) nebo do Pardubic (směr doleva), případně modrá značka nás zavede až na okraj Hradce Králové.

 

Od Loučné přes Chrudimku k Labi

Moravany - Dvakačovice - Úhřetice - Ostřešany - Jesenčany - Třebosice - Čapí - Jezbořice ­

Jeníkovice - Choltice (Svojšice) - Jedousov - Přelouč/Opočínek - Pardubice

Touto trasou projedeme prakticky celý jih okresu. Začneme opět v Moravanech a jedeme do Dvakačovické obory. Zde můžeme uhnout na Vejvanovice a dojet do sousedního okresního města Chrudim.

Základní trasa však vede přes Úhřetíce, Tuněchody do Ostřešan. Pokud se budeme chtít vrátit, je možné sjet z kopce na Nemošice a do Pardubic. Jinak Ostřešany projedeme do Dražkovic. Přejedeme hlavní silnici na Chrudim. Za Jesenčany trasa zahýbá doleva na Třebosice a Čepí. Přejedeme silnici na Heřmanův Městec a širokými rozhledy mezi poli projedeme Jeníkovice a dojedeme do Choltic. Pokud se rozhodnete jet do Heřmanova Městce, je možné využít odbočky doleva v Čepí (hlavní silnice), Jezbořicích a Jeníkovicích.

V případě zájmu můžeme vyjet na nedalekou zříceninu Svojanov - cesta vede po červené stezce z náměstí v Cholticích přímo k hradu, v případě nesjízdnosti vede silnici přes Chrtníky. Případně můžeme použít při návratu druhou trasu.

Z Choltic se stáčíme na sever na Jedousov, kde se silnice dělí - nalevo se dostaneme přes Štěpánov do Přelouče a v opačném směru do Valů u Přelouče. V obou místech je možné nasednout na vlak zpět do Pardubic nebo navázat na některou další trasu.

 

Severovýchodem okresu

Řečany nad Labem - Kladruby nad Labem - Kolesa - Komárov - Újezd - Strašov - Vápno - Žáravice ­

Sopřeč - Břehy - Přelouč

Trasa začíná v železniční stanici Řečany nad Labem a vede do hřebčína v Kladrubech nad Labem. Poté se vydáváme na cestu lesnatou oblastí přes vesničky Kolesa, Komárov, Strašov a Vápno, kde odbočíme na lesní cestu, po které se dostaneme do Žáravic. V okolí je malebná přírodní rezervace. Obracíme se opět k jihu a okruh končí na nádraží v Přelouči.

 

Podél Opatovického kanálu

Řečany nad Labem - Semín - Břehy - Přelovice - Neratov - Lázně Bohdaneč - Podůlšany - Čeperka

Trasa kopíruje co nejvěrněji tok slavného Opatovického kanálu. Vesnice po cestě nabízejí klidná zákoutí a tiché kostely. Stavitelé kanálu jakoby si přímo tykaly s přírodou, takže stavba málokdy připomíná umelé koryto, ale spíše přirozenou říčku. Vyjíždíme po silnici z vesnice Semín, můžeme si ale vybrat červenou zančenou stezku lesem. Obojí nás zavede do obce Břehy. Tou projedeme a dáme se ve směru na výrov. Zde můžeme pokračovat podél silnice a budeme věrně sledovat cestu podél kanále. Asi po 2 km zahneme před můstkem na lesní cestu. Trasu můžeme volit i po zelené značce, kdy se poněkud vzdálíme od Opatovického kanálu. S původní trasou se spojíme při směru na obec Přelovice. Za ní následuje cesta po silnici až do Lázní Bohdaneč. Cestu si můžeme opět zpestřit zajížďkou po zelené, která nás zavede do království rybníků Rozhrna a Skříň. Pokud se nebudeme chtít jet podívat do Bohdanče, pokračujeme přes hlavní silnici na Prahu rovně a stále sledujeme trasu kanálu. Tato cesta je však sjízdná pouze za dobrého počasí, v případě rozmoklé cesty je lepší pokračovat přes město Bohdaneč a odbočit na hlavní silnici na Hradec Králové. V případě původní trasy se spojíme s hlavní silnicí přejedeme-li můstek, který nás dělí od hlavní cesty.

Pokud nebudeme chtít sledovat hlavní silnici, je možná zajížďka polními cestami a silničkami až k Dolanům.

Jinak sledujeme hlavní silnici, která kopíruje Opatovický kanál, až do Starých Ždánic a Podůlšan. Zde vedlejší silnice na Čeperku. Zde je možné nasednout na vlak a dojet zpět do Pardubic, nebo pokračovat podél kanálu na hlavní silnici do Opatovic nad Labem, kde je za vesnicí odbočka na Vysokou nad Labem, za níž kanál vytéká z Labe. Dále je možno pokračovat do Hradce Králové nebo přes Bukovinu, Dříteč, Němčice, okolo Kunětické hory, Rábů do Starého Hradiště a Pardubic.