Použitá literatura

15.02.2011 00:51

Knihy

Atlas Historických měst, Pardubice, Helios Pardubice,1996

Dějiny Pardubic, 1. Díl, MNV Pardubice,1990

Kotyk, J., Bartoš Š.: Pardubice dříve a nyní, Helios Pardubice, 1993

Potěšil, F. K.. Pardubice, stručný průvodce, Pardubice, 1911

Sakař, J.: Dějiny Pardubic nad Labem, Pardubice, 1927(?)

Sakař, J. a kol.: Pardubické kostely a památky, Pardubice, 1940

Toufar Pavel: Pára na kolejích, Praha 1980

Zikmunda, V. : Pardubice - Města ČSFR, Pressfoto Praha, 1990

Propagační publikace a materiály

Pardubice, Theo Pardubice, 1996

Pardubicko, ONV Pardubice [1978]

PhDr. Skřivánek, M : Litomyšl, MÚ Litomyšl 1992

Hájek, V.: Chlumec nad Cidlinou : MÚ Chlumec n. Cidlinou, 1990 Frankerberger, O.: Chlum Okresní vlastivědné středisko Chlum, [1990]

Odborné stati a články

ing. Doubrava, V. : Stavební vývoj Pardubic do roku 1850, interní výtisk Klubu přátel Pardubice PhDr. Kotyk, J.: Procházka starými Pardubicemi, Zprávy Klubu přátel Pardubicka, mimořádné číslo 1985, str. 47

Zprávy Klubu přátel Pardubicka: různá čísla