Osobnosti v Tádžikistánu

08.02.2011 16:01

Slavomír Horák

Bústán. Bulletin česko-íránské společnosti č. 3, 2000, s. 57-58

 

V 1. čísle Bústánu jsme ve zprávách informovali čtenáře, že Prahu a Karlovy Vary navštívil president Tádžické republiky s početným doprovodem průmyslníků a osob z okruhu politiky. Tato událost z nejasného důvodu nenašla ohlas v našich médiích. Tádžikistán je nám ovšem velmi blízký a považujeme za vhodné znát lépe jeho představitele i jeho současnou situaci.

Presidentem Tádžické republiky nyl v podzimních volbách roku 199 zvolen drtivou převahou Emómalí Šaripovič Rahmónov. Narodil se 5. října 1952 v Dangarinském okrese Kulóbské oblasti na jihu země (dnes oblast Chatlón). Po absolvování střední školy pracoval jako elektrikář v městě Kurghón Teppa s přestávkou let 1971-1974, kdy sloužil v Tichomořské flotile. Od roku 1977 studoval na ekonomické fakultě univerzity v Dušanbe. Od roku 1982 se věnoval politické práci, v letech 1987-1992 byl předsedou sovchozu v dangarinském okrese. Roku 1990 byl zvolen poslancem nejvyššího sovětu Tádžické SSR. Po krizi z jara 1992 a vypuknutí občanské války byl Rahmónov zvolen 16. listopadu 1992 na 16. zasedání Nejvyššího Sovětu Tádžické republiky předsedou tohoto orgánu – vystřídal v této funkci Rahmóna Nabíjeva -  a to tehdy byl post nejvyššího představitele státu. Dne 6. listopadu 1994 byl pak zvolen prezidentem republiky. Současně ej předsedou vládnoucí Lidově demokratické strany Tádžikistánu. Je ženatý a má osm děti.

Ještě před volbou prezidenta v roce 1999 se konalo referendum, jež vneslo množství změn do 27 ze sta článků tádžické ústavy. Bylo např. prodlouženo funkční období prezidenta na sedm let, prezident je volen nadále přímým a tajným hlasováním. Kandidátem může být občan ve věku od 35 do 65 let, který zná tádžický jazyk a má v Tádžikistánu alespoň deset let trvalé bydliště. K registraci musí získat nejméně 5% voličského elektorátu a volba je platná jen ři účasti aspoň 50% oprávněných voličů.

Podle nové ústavy prezident se souhlasem madžlisu (parlamentu) jmenuje a odvolává ministry a předsedu vlády, soudce, generální prokurátory, je velitelem ozbrojených sil, podpisuje zákony aj. Plný text ústavy a další informace jsou na internetové stránce https://angelfire.com/sdtajikistanupdate.

Oficiální zpráva zněla, že voleb roku 1999 se v Tádžiksitánu účastnilo 96,9% oprávněných voličů, Rahmónov získal 96,9% odevzdaných hlasů. O prezidentský úřad se ucházel také davlat Usmon, kandidát Islámské strany obrody. Ten však získal jen 2,3% hlasů.

Davlat Usmón se narodil 20. května 1957 v Kabódijónské oblasti. Pracoval v různých dělnických profesích do zvolení do vedení Islámské strany obrody SSR roku 1990. Současně byl jmenován náměstkem předsedy tádžické části tohoto hnutí. Po vyhlášení nezávislosti republiky a osamostatnění Islámské strany Tádžikistánu se stal jejím místopředsedou. Po událostech v Dušanbe na jaře 1992 se stal členem „vlády národního usmíření“.

Po vyhrocení situace v zemi emigroval roku 1993 do Afghánistánu a  pak do Pákistánu. Pokračoval v činnosti Islámské strany obrody a podílel se na mezitádžických rozhovorech. Do vlasti se vrátil roku 1996 a o dva roky později byl jmenován ministerm pro ekonomiku a vnější ekonomické vztahy republiky Tádžikistán.