Za gruzínským básníkem a politikem Sulchanem-Sabou Orbelianim

09.02.2011 11:03
Na víkend v polovině dubna 2009 jsme počítali s relativně dobrým počasím a možností vyrazit na komplex klášterů David Garedža ve východní Gruzii i s případným přespáním ve stanu. Bohužel počasí po návratu z Baku připomínalo spíše předjaří a rozhodně bylo chladnější, než byly teploty v České republice. Proto jsme se rozhodli výlet zkrátit na jeden den.

Sobotní ráno nám však mnoho optimismu nepřineslo. Z nebe se valily proužky vody, takže nějaké dlouhé procházky by Maruška mohla odnést dalším nuceným pobytem v domácím ošetřování.

Po krátké poradě s našimi kamarády, s nimiž jsme výlet domluvili, naše Mitsubishi vyrazilo na náhradní trasu. Do oblasti Dolního Kartvelska (Kvemo Kartli) nedaleko arménských hranic. Tato oblast byla považována tradičně za centrum Kartvelského státu. Oblastní město Bolnisi bylo důležitým biskupstvím gruzínské církve.

Po hodinové cestě a jednom špatném odbočení ve městečku Marneuli a pěti kilometrech po značně okresní cestě jsme se dostali do oblastního města Bolnisi. Proužky vody se změnily definitivně na provazy a rozhodně to nevypadalo na nějaký konec. Na druhé straně déšť a přece jenom jarní období vykouzlilo krásné louky plné svěží zelené trávy. Kdyby nebylo deště, tak pasoucí se krávy a ovce by vytvořily zajímavou venkovskou idylku.

Po dalších asi dvaceti kilometrech z Bolnisi se před námi vynořila silueta středověkého hradu Kveši.  Před ní vede odbočka na kamenitou cestu až na konečnou ve vesnici Tandzia. V bočním údolí zůstala ázerbájdžánská vesnice Darbazi královskou rezidencí z doby Davida Budovatele.  Vesnička Tandzia nás přivítala svanskými domky a náhrobky v podobě typických svanských věží. Svaneti z oblasti Mestie sem byli na počátku 90. let v době abchazské války.  Tato akce však byla pouhou náhražkou za snahy o vyhánění ázerbájdžánského obyvatelstva probíhajícího od roku 1989. Svanové a Gruzíni měli být přestěhováni do domů opuštěných Ázerbájdžánci i do nově postavených domů, které se vyjímají při vjezdu do vesnice. Současné vztahy mezi Ázerbájdžánci a Gruzínci nejsou prosty nejrůznějších stereotypů, o čemž nás přesvědčil kyselý výraz kurátorky muzea, když se jí Vojta zeptal na vesnici Darbazi (v překladu Brána)

Na konečné asfaltové cesty leží skutečně muzeum literatury na místě, kde do 30. let 20. Století stávala rezidence významného gruzínského rodu Orbeliani.  Jejím největším literárním představitelem se stal Sulchan-Saba Orbeliani (1658-1725). Tento učenec, cestovatel, spisovatel a politik se narodil do význačné rodiny Orbeliani. Koncem 17. století však byl nucen uchýlit se do kláštera Davit Garedža, kde přijal jméno Saba.

Na počátku 18. století se Gruzie nadále nacházela v područí perského šáha, který potvrzoval gruzínské krále. Na počátku 18. století byl formálním gruzínským carem Kajsochro, ten však byl ve službách perského šáha a bojoval například v Afghánistánu. Jeho zástupcem v Gruzii byl Vachtang VI., kterého nevychovával nikdo jiný než Sulchan Orbeliani. Když roku 1711 Kajsochro zemřel u Kandaháru při potlačování rebelie vůdce kmene Ghílzájí Mír Vaísa, Vachtang VI. Se měl stát jeho nástupcem na gruzínském trůnu. Sulchan-Saba Orbeliani se vydal s ním. Vachtang však Nechtěl však přijmout islám a byl proto zajat. Ve snaze získat podporu pro křesťanského krále se Sulchan-Saba Orbeliani vypravil s poselstvem k francouzskému králi Ludvíkovi XIV. Jeho mise však byla neúspěšná a Vachtang byl nakonec nucen formálně přijmout islám. Mohl se však vrátit do Kartlie až v roce 1719. V této době však již byla Gruzie pleněna nájezdy dagestánských horalů.  Vachtang hodlal využít složité situace v Safíjovské Persii, která byla ve válce s afghánskými kmeny. Spoléhal na pomoc ruského cara Petra I. Velikého, ten však neměl v úmyslu pomoci Gruzii. Nastalého vakua využil osmanský sultán a jeho vojska obsadila celou Kartlii. Mezitím se však situace v Persii uklidnila a nový perský šáh jmenoval nového kartvelského krále. Tím byla Kartlie vtažena do konfliktu mezi Persií a Osmanskou říší, aniž by Rusko jakkoli pomohlo. Vachtang tak byl v roce 1724 nucen uprchnout do Ruska.

Sulchan-Saba se vrátil z Evropy v roce 1716. Na této cestě na něj patrně výrazně zapůsobil Řím a návštěva papeže, neboť po svém návratu začal propagovat katolickou církev v Gruzii. „Kupodivu“ si takto znepřátelil představitele gruzínské pravoslavné církve. Nakonec však v roce 1724 uprchl s králem Vachtangem VI. do Moskvy, kde také zemřel a je zde pohřben (fotografie příslušného kostelu v Moskvě je rovněž součástí muzejní sbírky).  

Jeho životním dílem je především gruzínský výkladový slovník (Sitkvis kona), který je dodnes základem všech gruzínských výkladových i překladových slovníků. K jeho nejčtenějším knihám patří především soubor bajek „Kniha moudrosti a lži“ (česky Svět sovětů, Praha, 1964). Některé z bajek uvádím níže. Známý je též jeho cestopis Cesta do Evropy (Putěšestvije v Jevropu, Merani, Tbilisi, 1969).

Vedle dnešního muzea se v areálu dochoval nevelký kostel Panny Marie ze 13. století, který dnes dominuje vršku nad muzeem.

Špatné počasí nám však neumožnilo prozkoumat celý areál. Mužská část výpravy šla v dešti shánět klíče od muzea, abychom alespoň něco viděli.

Naději jsme získali v nově rekonstruované policejní stanici, která se v jinak spíše šedivých domcích nápadně vyjímala svou růžovou novotou zářící barvou a nápisem „Police“ v gruzínštině a angličtině.

Děti mezitím objevili kouzlo deštivého počasí, až bylo nutné toto nadšení poněkud mírnit. Nakonec se otevřely dveře poměrně malého muzea věnovaného Sulchanu Sabovi, jeho době a dílu. Bohužel většina popisků byla gruzínsky, takže až večer jsem si pořádně sedl a mohl jsem si dát v klidu dohromady, co jsme vlastně viděli a co nám říkal náš kamarád Vojta. Až nyní doceňuji genius loci daného místa.

V pokračujícím dešti jsem předal řízení Olince a se zajímavým, ale momentálně deštivým místem jsme se rozloučili. Další zastávka byla určena k naplnění žaludků. To proběhlo ve městečku Bolnisi, kde jsme se v příjemné hospůdce mohli věnovat chinkali, kebabi a místnímu pivu, patrně nefiltrovaného charakteru a zajímavé chuti.

Bolnisi je jinak rovněž velmi zajímavé město, které bylo založeno švábskými kolonisty v roce 1818.  Po bolševické revoluci bylo město přejmenováno na Rosa Luxembourg. Němečtí obyvatelé však byli v roce 1941 vyhnáni na Sibiř a do Kazachstánu (s výjimkou těch, kteří žili ve smíšených rodinách). Německá kolonie v Gruzii byla rozprášena a v roce 1944 bylo město přejmenováno na Bolnisi podle nedalekého starobylého kláštera, který bude jistě cílem jednoho z našich příštích výletů. Z německého osídlení se však dochovaly některé typické domy. Bohužel jsme se zdrželi pouze krátce, takže hrázděné domy v Bolnisi a okolních vesnicích se nám nepodařilo najít. Pokud je chcete vidět, tak se podívejte na tuto stránku: https://caucasus-pictures.blogspot.com/2007/01/bolnisi-ex-katharinenfeld.html. Jinak v okolí Bolnisi se těží zlato a také stavební kámen (z bolniského zlatého tufu je například slavná budova gruzínského parlamentu).  

Za pokračujícího deště jsme už museli zvolit ústup do Tbilisi. Poslední krátkou zastávkou byl pramen Bolniské minerální vody, mírně železité kyselky, která Marušce velmi zachutnala a večer nechtěla nic jiného. Výlet tak byl sice propršený, ale i tak jsme strávili zajímavou sobotu, která snad nebude mít zdravotní následky.

 

Výběr z Orbelianiho Bajek:

Царь, брошенный в яму

Воевали два царя. Один победил другого, взял его в плен и бросил в яму.

Протекло время. Пришел туда человек, знавший о том, что случилось. Он хотел вытащить царя из ямы и помочь ему бежать. Крикнул он в яму:

Хорошо ли я сделаю, если помогу тебе убежать?

Царь поблагодарил его.

Он спустил веревку, вытащил царя и снова спросил:

Хорошо ли я сделал, что вытащил тебя?

Царь снова поблагодарил его.

В третий раз спросил тот человек царя:

Хорошо ли я сделал?

Царю это надоело, и он крикнул:

Эй, кто здесь, этот человек хочет помочь мне бежать!

Подошла стража и схватила обоих. Спросили царя:

Почему ты выдал себя и не убежал?

Он ответил:

Этот человек надоел мне напоминанием о благодарности, еще когда тащил из ямы. Прежде чем мы дошли бы до дому, он бы совсем меня уморил. Я и предпочел остаться здесь.

 

 

Старик и отрок

Беззубый старик и отрок сидели рядом и ели. И тот и другой вдруг заплакали.

Спросили старика:

Почему ты плачешь?

Старый ответил:

Нет у меня зубов, трудно жевать. Этот отрок все съел и оставил меня голодным.

Тогда спросили отрока:

А ты о чем плачешь?

Он отвечал:

Пока я жевал, он глотал куски целиком и оставил меня голодным.

Все знали, кто из них прав, но оба они сваливали вину друг на друга.

 

 

 

Самое сладкое и самое горькое

Некий царь приказал своему везиру:

Ступай принеси мне кушанье, слаще которого не найти ни на земле, ни в морских глубинах.

Везир пошел и купил язык; принес его, зажарил и подал. Понравилось царю.

В другой раз царь приказал:

Ступай и принеси мне такое кушанье, горше которого не найти на свете.

Везир пошел, снова купил язык и подал ему.

Царь сказал:

Я спросил сладкое, ты подал мне язык, я спросил горькое, и ты снова подал язык.

Везир ответил:

Клянусь твоей головою, на свете нет ничего слаще языка и горше языка.

 

 

Раненный языком

Побратались человек и медведь.

Человек зазвал медведя в гости и задал ему пир.

Медведь, уходя, простился с хозяином. Человек поцеловал медведя и приказал жене поцеловать его.

Однако, когда жена почувствовала зловонный медвежий дух, она плюнула и сказала:

Не терплю вонючих гостей!

Медведь ушел. Некоторое время спустя человек отправился его проведать и взял с собою топор:

Нарублю дров да притащу домой, сказал он.

Медведь вышел его встречать, и они ласково приветствовали друг друга каждый, как ему было свойственно. Затем медведь стал настойчиво просить человека:

Ударь меня топором по голове, порань меня.

Человек отнекивался, медведь не отставал.

Тогда человек хватил медведя топором и поранил ему голову. Медведь ушел в лес, а человек возвратился домой.

Месяц спустя они снова встретились. Голова у медведя успела уже зажить, и он сказал человеку:

Братец, рана, которую ты нанес мне топором, зажила, но не зажило сердце, раненное языком твоей жены.

 

Строители деревни

Побратались собака и петух: "Давай-ка построим деревню".

Собака сказала петуху:

Как же мы ее построим?

Петух ответил:

Ты лай, я буду кукарекать, вот и построится деревня.

Пошли дни в лес. Собака принялась лаять и уснула. Петух уселся на дереве и давай кукарекать. Услыхала его лиса, подошла поближе и спросила петуха:

Что ты там делаешь?

Петух ответил:

Деревню строим.

Лиса сказала:

Сойди-ка вниз да отмерь мне участок для дома.

Петух ответил:

Вон там лежит главный, разбуди его, он тебе отмерит.

Лисе так захотелось полакомиться петухом, что она потеряла всякое соображение и подошла к собаке. Собака вскочила и оторвала лисе хвост. Лиса убежала, ободранная, искалеченная, взобралась на холм и крикнула:

Я-то поплатилась за свою глупость. А удастся ли вам этак построить деревню, мы еще увидим!

Деревню построить раз плюнуть! Место хорошее. Ал-е-е-оп! Покукарекаю, ты полаешь. Нужна только хорошая песня. Первый голос, (а где второй?), басом подпоешь, и дело в шляпе. Лиса: (коту - ты только собаку поддразни) а вот и я - второй голос. Маладца! А ну подпевай! Ах, как весело строим! ... У-у, жывотна-а-е , больно же! Кот: ну и как в подголосках?

-Смотри-ка, а деревню уже построили.- А давай в ней жить! В центре! - Да что ты! Нам еще строить и строить!

 

Podle poslední bajky byl v roce 1984 natočen animovaný krátký film „Lesní kvarteto“ (možno se podívat na YouTube).

Kompletní dílo v ruštině najdete na stránce https://lukianpovorotov.narod.ru/Orbeliani_Mudrost_vymysla.htm