Turkmenská budovatelská hesla do roku 2007

10.02.2011 00:54

Jako v každé podobné zemi, která má podobný režim a navíc hledá svou nikdy nepoznanou identitu, je nutno "poučit" lid několika jednoduchými hesly o jediné "správné cestě k míru a prosperitě" národa.

Halk, Watan, Türkmenbašy - Lid, Vlast, Turkmenbašy - nejdůležitější heslo, které je možné vidět prakticky na každém kroku

Altyn Asyrynyz Gitly Bolsun Ať přijde zlatý věk

XXI asyr - Türkmenystanyn altyn Asyry - XXI. století - zlatý věk Turkmenistánu .Heslo, které se stalo jedním z ústředních leitmotivů posledních let.

Türkmenbašynyn ak yolu bilen - Turkmenbašy, který zná pravou cestu (doslova Turkmenbašy znající bílou cestu)

Altyn assyrymyzyn yollary agty, Türkmenbašy berdy bu beyik bagty. Do našeho zlatého věku je cesta otevřená, a toto velké období dal Turkmenbašy.

Türkmenbašynyn baš taglymaty ruhnamedyr! Rúhnáme je hlavním účením Türkmebašyho.

Dünya dursun, sen dur Türkmenistanym! Trvej věčně Turkmenistáne! (doslova Ať trvá svět, i ty trvej Turkmenistáne, slova z refrénu turkmenské hymny.

Prezidentynyn sözy kanundur. Slovo presidenta je zákon.