Turkmenská hymna

10.02.2011 00:36

turkmensky

česky

Gaýtalama

Türkmenbaşyň guran beýik binasy,

Berkarar döwletim, jigerim-janym.

Başlaryň täji sen, diller senasy,

Dünýa dursun, sen dur, Türkmenistanym!

 

Janym gurban saňa , erkana ýurdum,

Mert pederleň ruhy bardyr köňülde.

Bitarap, garaşsyz topragyň nurdur,

Baýdagyň belentdir dünýän öňünde.

 

Gaýtalama

 

Gardaşdyr tireler, amandyr iller,

Owal-ahyr birdir biziň ganymyz.

Harasatlar almaz, syndyrmaz siller,

Nesiller döş gerip gorar şanymyz.

 

Gaýtalama

 

Arkamdyr bu daglar, penamdyr düzler,

Ykbalym, namysym, togabym, Watan!

Saňa şek ýetirse, kör bolsun gözler,

Geçmişim, geljegim, dowamym, Watan!

 

Ref.

Veliké dílo Türkmenbašy

Země má mohutná, duše má, srdce mé.

Tys koruna všech hlav, modlitba na jazycích.

Trvej věčně jako svět Turkmenistáne!

 

1. Pro Tebe se obětuji, vlasti má svobodná

Tvůj syn slyne odvahou předků

Jsi světlem, země nezávislá a neutrální

Tvá vlajka vysoko nad světem vlaje

 

Ref.

 

2. Bratrské kmeny jsou jediným národem

Naše krev je spojena s krví předků

Bouře ji nezničí, voda neodnese

My slavní potomci ji hrdě chráníme

 

Ref.

 

3. Hory za zády, stepi jsou ochránci

Vlast, můj osud, svědomí a láska.

Ať mé oči oslepnou za jediné zlo k Tobě!

Vlast, má nekonečná minulost i budoucnost

 

(přeloženo z turkmenštiny s přihlédnutím k ruskému překladu)