Udžarma

09.03.2018 09:30

Na cestě do Kachetie přes průsmyk Gombori je za vesnicí Udžarma viditelná věž hradu, která se tyčí na ostrohu nad řekou Iori. Málokdo si uvědomí, že se jedná o jedno z nejvýznamnějších historických míst raně středověké Gruzie. Přestože to na první pohled ze silnice nevypadá, místo patří k velmi spektakulárním. Z rozhledu na hradu se otevírá pohled na hluboké údolí řeky Iori a také na značnou část Gomborského hřbetu.

Založení města spadá již do 3. století našeho letopočtu a jedná se pravděpodobně o významné město Iberijského království. Svatá Nino zde postavila jeden ze svých tří svatých křížů (další z nich byl na hoře Tchoti nedaleko dnešního Kaspi a na Džvari u Tbilisi). Svatá Nino zde možná i bydlela a zde obracela horské kmeny na křesťanskou víru. Pochází odtud i Solomea Udžarmská, která se proslavila svým Životem svaté Nino. 

 

Největší slávy dosáhlo místo ve druhé polovině 5. století jako sídlo jednoho z největších gruzínských králů Vachtanga Gorgasaliho. Ten, podle slov gruzínské kroniky Džuanšerianiho „velel postavit Udžrmu a vychovat v ní cara Dači, neboť nalezl toto místo příhodné pro lov a pastvu ovcí“.

Význam města a pevnosti však upadl po arabských vpádech v 10. století. Horní část pevnosti, která je dnes nejvíce viditelná, byla obnovena králem Giorgi III., otcem královny Tamary (viz rekonstrukce).

Mohutné hradby pevnosti Udžarma   

Dnes vedle mohutné věže viditelné ze silnice udělají na návštěvníka dojem především hradební systémy, které se táhnou až hluboko do údolí řeky Iory. Mohutné stěny však byly poměrně slabé a nemohly odolat beranidlům případných nájezdníků. Pod nevelkým místem rozhledu je unikátní zbytek zásobníku na vodu, která zadržovala dešťovou vodu a zásobovala celou pevnost. Dále napravo od zásobníku vody je malá cihlová budova, která původně sloužila jako vinný sklep (dodnes jsou patrné kvevri zakopané v zemi). Uprostřed pevnosti dnes zaujme především malý kostel, který byl pravděpodobně původním chrámem Džvari Patiosiani (Čestný kříž), který byl nazván (a možná u postaven jako připomínka kříže sv. Nino. Ve druhém patře, kam se jde po mostě, je kostel sv. Raždena, jehož ikona (muž držící v ruce kříž jako symbol mučednictví) se nachází v interiéru. Kostel samotný pochází pravděpodobně ze 12. století, nicméně je známo, že stejnojmenný kostel nechal vystavět již Vachtang Gorgasali. Je velmi dobře viditelné, že druhé patro kostela je postaveno později než jeho přízemí. Druhé patro je také větší a trojlodní na rozdíl od dvojlodního přízemí. 

Ve spodní části hradu se patrně nachází vlastní palác, nicméně jeho stavba se odhaduje do 18. století. Od parkoviště směrem dolů lze sejít k řece ke zbytkům hradeb a věží.

 

Doprava: Pokud nemáte auto, potom je veřejná doprava problematická. Z nádraží Samgori jezdí maršrutka do vesnice Udžarma cca 4x denně (v roce 2017 to bylo v 6.30, 10.30, 13.30 a 17.00). Hrad je však z vesnice vzdálen ještě cca 7 km po silnici. Lze použít i jakoukoliv maršrutku Tbilisi – Telavi (odjezd cca každou hodinu) a vystoupit u hradu Udžarma. Zaplatíte však plnou cenu jako do Telavi (cca 8 GEL) a na zpáteční cestě ne každá maršrutka může zastavit.

Vstupné: dospělí 5 GEL, děti 1 GEL