A zase se bude zdražovat

08.02.2011 16:47

Slavomír Horák

(Železničář 24/97, str. 3)

 

Mluví se o tom zatím pouze tiše, ale i vrabci na střeše si cvrlikají o dalším zdražování jízdného v osobní přepravě. Nic proti tomu nemám, protože v současné době se mi jízdné skutečně nezdá vysoké. Jako majitel Junior pasu a Karty ČD mě vyjde jedna cesta z Pardubic do Prahy (104 km) na 19,80 Kč, což je při dnešních cenách skutečně nevelká částka, dokonce i pro chudého studenta.

Ano, zvyšme tedy jízdné, ale zároveň přitáhněme k častějšímu cestování více zákazníků. Navrhoval bych proto několik změn ve zlevněných jízdenkách.

1. Zefektivnit Kartu Z, která je v současné době poměrně málo využívána. Vycházím z modelu DB, který má jednotnou slevu pro různé věkové vrstvy (50%) , ale každý druh jejich „BahnCard“ má rozdílnou cenu, přičemž cena pro dospělé je dvojnásobná oproti ceně pro mládež a juniory. U nás by to v praxi znamenalo cenu 1390 Kč, při současných cenách. (červen 1997, pozn. aut.)

2. Více využívat tzv. zvláštního jízdného VLAK PLUS. Pokud vím, byla tato sleva vyhlášena poprvé (a doufám, že na dlouhou dobu ne naposled). Jízdenka by mohla platit i v pravidelných, nejen zvláštních vlacích. Například velmi zajímavá by byla jízdenka VLAK PLUS na letošní oslavy 150. výročí železnice na Ostravsku. Další možností by bylo využít provizní prodej se vstupenkami na různé koncerty nebo sportovní zápasy. Každoročně také přiláká mnoho zájemců veletrhy cestovního ruchu na začátku roku GO v Brně a Holiday World v Praze. 

Případně zavést stálou slevu po celý rok, podle vzoru např. Belgie, která zavedla zlevněnou zpáteční jízdenku do vybraných měst v Nizozemí spolu se vstupenkou na různé atrakce (Madurodam, Rijksmuseum aj.). A nemusí jít o mezinárodní přepravu.

3. Zvýhodnit zpáteční jízdenky - nemuselo by se jednat o velkou slevu, ale i např. 1O% slevu uvítá každý spořivý „Čecháček“.

4. Zvýhodnit jízdenky kupované v předprodeji (např. slevou 5%), aby se předešlo velkým frontám např. v pátek. Mnoho vlaků bylo omezeno v sobotu. Dle zákonů nabídky a poptávky předpokládám, že v sobotu tolik cestujících nejezdí. Odhlédnu-li od reálu, kdy sobotní vlaky rozhodně prázdnotou nezejí, proč tedy nezvýhodnit jízdenky na sobotu, např. podle vzoru Belgie, kde mají do některých relací slevy na zpáteční jízdenky, přičemž cesta musí být započata od pátku do neděle a nastoupena zpět od soboty do pondělí.

5. Vrátil bych se ještě k automatům a Kartám ČD. Bylo jistě výhodné instalovat automaty na rychlejší odbavování jízdenkami. Díky jejich malé využívanosti (proč?), se nikdy nemusím bát, zda stihnu vlak díky velkým frontám, spíše zda bude inkriminovaný automat fungovat. Je také chvályhodné, že byly zavedeny automaty s možností nákupu jízdenek až do 180 km, ale častokrát tyto automaty chybí v důležitých stanicích (např. Olomouc).

Do těchto starších automatů by mohla být doplněna možnost nákupu měsíčních a týdenních jízdenek, i když by to možná nebylo tak efektivní.

Karta ČD, která je nyní v maximální hodnotě 300 Kč s 10% slevou je poměrně dobrá, ale při častějších jízdách se brzy vypotřebuje. Možná by pomohlo zavést karty s vyšší nominální hodnotou (např. 500, 700 nebo i 1000 Kč). Je tady sice větší riziko ztráty nebo odcizení, ale tak je to s každou kartou.

6. Nakonec zviditelnit možnosti síťových a oblastních jízdenek, což se však více týká ve směru do zahraničí - pro cizince je tato sleva mnohem výhodnější než např. EURODOMINO pro ČR na 5 dní. Za úvahu by stál např. i Flexi pas (např. 5 dní v 1 měsíci), podle vzoru Švýcarska nebo Velké Británie.

Zatím ani neuvažuji o dalších možnostech : půjčování kol a aut ve vybraných stanicích, či dokonce zlevněných zpátečních jízdenek v kombinaci s půjčovným za jízdní kolo (viz opět Belgie), nebo platby kreditními a bankovními kartami (Česká Spořitelna, MasterCard aj.) ale věřím, že toto gesto vůči zákazníkovi by bylo v silách našich železnic.

Další otázkou k diskusi jsou jízdenky v mezinárodní železniční dopravě. Při cestách do zahraničí je pro naše občany vlak příliš drahý, ale pouze zdánlivě. Při individuálních cestách je možné s úspěchem využít mnohé slevy, o kterých často málo vědí i samotní pokladní na mezinárodních kasách. Navíc, mnoho slev není ani u nás možné koupit. Bez komentáře bych vyjmenoval alespoň ty nezajímavější na okružní jízdy, ale i na pobyty : Swiss Pass, BritRail Pass, Polrailpass, Italy Flexi Card, Benelux Tourrail Pass, Österreich Puzzle, Schönewochenendeticket, Sparpreis a Super-Sparpreis,. Některé z těchto jízdenek jsou interní záležitostí a vnitrostátním tarifem dané železnice, ale některé je možné, podle Sešitů III TCV prodávat i v mezinárodním měřítku. Chybí pouze ochota něco pro to udělat. Nevěřím, že by západní železniční správy striktně odmítaly jednání o prodeji těchto jízdenek i u nás.

Chápu, že na dráze nejsou peníze, stavějí se koridory, modernizuje se vozový park, ale zlepšení systému slev, které mohou v konečném důsledku zvýšit zájem o cestování na železnici, je určitě důvod k zamyšlení. Nemyslím také, že by si toto zlepšení vyžádalo takové investice, aby to již tak beznadějně zadlužené České dráhy neunesly. Než tedy České dráhy zdraží jízdné, měly by se ohlédnout zpět a říci, co se zlepšilo a co nepřineslo žádoucí efekt. Tedy tarifráři všech stupňů řízené drah, spojte se a vymyslete pro nás třeba zvýšený, ale efektivnější tarif. 

 

Slavomír Horák