průvodce po Pardubicích

Po mnoha letech předkládáme nástin kdysi připravovaného průvodce po Pardubicích. Není zcela jistě prost chyb (vedených často několikerou konvertací formátu textu), ani překlepů. Snažili jsme se vyvarovat se faktografických chyb, nicméně texty odrážejí naší úroveň poznání z počátků naší vědecké kariéry.

@ Vítězslav Prchal, 1997

@ Slavomír Horák, 1997