Afghánský konflikt

 

Public History, Praha, 2005, 180 s.,1. vydání, cena 135 Kč, ISBN 80-86445-17-8

recenze na knihu doc. PhDr. Jan Marek, CSc. Nový Orient, 2005.

Plný text knihy

 

Tři roky po pádu režimu tálibánu nastala dobrá chvíle podívat se na dění v Afghánistánu sužovanému dlouholetým konfliktem aspoň s malým odstupem. Český čtenář má to štěstí, že dostává prostřednictvím edice “Konflikty“ do rukou originální text od autora, který Afghánistán a sousední oblasti dobře zná. Množství historických, etnografických a kulturních informací pomůže lépe pochopit nejen hlavní kořeny konfliktu, ale snad i fakt, proč má Afghánistán tak obrovský potenciál generovat konflikty (osobní, náboženské, politické, kulturní, ekonomické). Dokonale pochopit tuto zemi nemůže ani ten, kdo tam strávil dlouhá léta – konec konců ani sami Afghánci vždycky úplně nechápou své krajany a soukmenovce. Kniha, kterou máte v ruce, má sloužit jako svého druhu průvodce labyrintem proměnlivé a zároveň tragicky neměnné afghánské reality. Jako afghánský stát, i poznání afghánské současnosti musí začínat znovu na troskách toho, co se ukázalo jako nefunkční a neudržitelné. Tu i tam se mohou objevit omyly, drobné chyby a nepřesné interpretace. Kdo nic nedělá, nic nezkazí. Autor odvedl vynikající práci a nelze než si přát, aby se Afgháncům vedlo aspoň tak, jako jemu.

(PhDr. Václav Hubinger)

 

Obsah

OBSAH 1
 

ÚVOD 3
 

ZÁKLADNÍ FAKTA 5


I. AFGHÁNSKÝ „TAVICÍ KOTEL“ 6
 

    ETNICKÁ MOZAIKA AFGHÁNISTÁNU 6
        Paštunové 7
        Tádžikové a další fársíwán 8
        Hazárové 9
        Uzbekové, Turkmeni a ostatní etnika 10
        Národnostní a jazyková politika – paštunizace a bilingvismus 11
 

    MODERNITA PROTI TRADICI. MĚSTO PROTI VENKOVU 13
 

    ISLÁM JAKO JEDEN Z KOŘENŮ AFGHÁNSKÉHO KONFLIKTU 17
        Mobilizace ve jménu Boha milosrdného a slitovného 17
        Politický islám, jeho kořeny a vývoj 18
 

II. VELMOCI SE RVOU O HUBENOU KOŘIST 21
   
„THE GREAT GAME“ 21
    NEZÁVISLÝ AFGHÁNISTÁN VE HŘE SVĚTOVÝCH VELMOCÍ (1919–1978) 22
    SOVĚTSKÝ VIETNAM 1979–1989 24
    GEOPOLITICKÁ „ČERNÁ DÍRA“? 25

III. TRNITÉ CESTY MODERNÍCH AFGHÁNSKÝCH DĚJIN 28
   
AFGHÁNISTÁN OD POČÁTKU 20. STOLETÍ - PRVNÍ POKUSY O REFORMY 28
    ZÁHIR ŠÁH - POSLEDNÍ AFGHÁNSKÝ KRÁL 29
        Regentské období 29
        Období tzv. „nové demokracie“ 31
    OD MONARCHIE K RUDÉ ZÁŘI 33
 

IV. AFGHÁNISTÁN MEZI RUDÝMI A ZELENÝMI PRAPORY 35
   
AFGHÁNŠTÍ SOUDRUZI PŘICHÁZEJÍ. SAURSKÁ REVOLUCE 1978 A AMÍNOVA DIKTATURA 35
    MEZI SOVĚTSKÝMI TANKY A OZBROJENOU OPOZICÍ 38
        Stranický převrat a prosovětský režim Babraka Karmala 38
        Na hranici mezi vládou a opozicí 39
        Opozice proti režimu i proti sobě 40
    NADŽÍBULLÁH. MARNÁ SNAHA O AFGHÁNSKOU PERESTROJKU 42
        Pomalý rozklad strany 42
        Strasti sjednocené opozice 44
    MARXISTICKÝ EPILOG 47
 

V. SUPI SI DĚLÍ KOŘIST. OBČANSKÁ VÁLKA V LETECH 1992-1996 50
   
BOJ O KÁBUL 50
    PROVINCIE POD VLÁDOU MÍSTNÍCH „CHÁNŮ“ 53
        Sever. „Republika generála Dostúma“ 53
        Masúdovský severovýchod 54
        Západ. „Emirát“ Ismaíla Chána 55
        Východ. Roztříštěný Afghánistán v malém 55
        Jih. Než všem bojům udělali přítrž studenti… 56
        Hazáradžát 56
    TÁLIBÁN. „NEČEKANÝ OBJEV?“ 57
        Kandahár 1994. Co je to Tálibán? 57
        Dvě tálibánské ofenzivy. Pád Herátu a Kábulu 58
 

VI. TAJEMNÉ BRATRSTVO STUDENTŮ NA SCÉNĚ 62
   
A STŘELBA POKRAČUJE DÁL… 62
        1997. První tažení tálibů na sever 62
        1998. Tálibové na vrcholu 64
        1999–2001. Tálibové se učí vyjednávat 65
        1999–2001. Válka „krok sem, krok tam” 66
    „MULLOKRACIE” TÁLIBÁNU 69
        Ideologie hnutí Tálibán 70
        Struktura Tálibánu 71
        Tálibánská ekonomika. „Vítejte v zemi opia” 73
    CIZINCI V AFGHÁNISTÁNU ANEB JAK SE DĚLÁ MEZINÁRODNÍ DŽIHÁD 75
        Al-Qáida a bin Ládín 76
    JEDNOTA A NEJEDNOTA PROTITÁLIBÁNSKÉ OPOZICE 78
    KONEC TÁLIBÁNU V AFGHÁNISTÁNU...? 79
        Afghánistán po 11. září 2001 80
        Rozhodující tažení 82


VII. ANI VÁLKA, ANI MÍR. HLEDÁNÍ LEPŠÍCH ZÍTŘKŮ? 86
    POLITICKÁ REKONSTRUKCE ZEMĚ 86
    HON NA USÁMU BIN LÁDÍNA 92
 

VIII. ZÁVĚR 94
 

    POZNÁMKY 96
    SEZNAM ORIENTÁLNÍCH TERMÍNŮ 98
    POZNÁMKA K PŘEPISU 98
    STRUČNÝ BIOGRAFICKÝ PŘEHLED VÝZNAMNÝCH OSOBNOSTÍ 101
    VYBRANÁ BIBLIOGRAFIE 108
    LITERATURA V ČEŠTINĚ 108
        Vybrané články v českém tisku v letech 2001-2004 108
    VYBRANÁ CIZOJAZYČNÁ LITERATURA 110
    ODBORNÁ PERIODIKA A DENNÍ TISK 110
    INTERNETOVÉ STRÁNKY 111
        Obecné stránky 111
        Státní instituce a politické skupiny 111
        Média 112