Severozápadní Kachetie - hrad Kvetera

V severní části Kachetie se vedle vinařských vesnic Babaneuri, Napareuli, přírodních krás v národním parku Lagodechi a pevností Gremi či kláštera Nekresi se nachází i řada dalších zajímavých památek. Jedním z opomíjených míst je hrad a kostel Kvetera který patřil k jedněm ze tří nejvýznamnějších historických center středověkého kachetinského království (8.-9. století), kdy Tbilisi bylo pod vládou emírů Kachetie byla do značné míry malým izolovaným státem s centrem právě v severní části Kachetie. Hrad a město bylo rozloženo na jednom z vrcholků na samém konci Alazanské doliny. Zároveň pod městem procházela významná stezka mezi Kachetií a Kartlií. Město navíc mělo svého eristava (knížete) jmenovaného králem.

V centru hradu je potom jeden z nejzajímavějších kostelů Kachetie, především pro svou architektonickou kompozici, přestože nezapře svou inspiraci chrámy Zvláštností je tetrachonický tvar se čtyřmi apsidami a čtyřmi výklenky mezi nimi. Stavebním materiálem byl místní tufový kámen, nicméně část z nich je tvořena i mušličkami ze starých vápencových moří. Kupole jsou tvořeny několika systémy podpůrných oblouků. Vrchol kupole i všech čtyř apsid jsou ukončené kameny, což bylo v tehdejším stavebnictví unikátní. Střecha je zdobena modře glazovanými taškami, typickými pro perský styl. Kostel je dnes zapsán jako kandidát na zápis mezi kulturní památky UNESCO.

Doprava: 

Doprava bez vlastního auta je velkým problémem. Ideální je dojet do Achmety a najít taxík na cca 10 km cesty pod hrad (označeno hnědou tabulkou). Se čtyřkolkou lze vyjet až na nádvoří hradu, jinak lze s běžným autem dojet po kamenité cestě pod hrad a poslední 1 km opět dojít pěšky. Hrad leží asi 12,5 km od města Achmeta, lze dojít pěšky, ovšem pouze po silnici. 

Ubytování: 

Ve vesnici Sabue (cca na půli cesty mezi Achmetou a hradem) je guest house Ilto. 

Více informací:

город Кветера (https://travelgeorgia.ru/356/)

Kvetera Church UNESCO Tentative List (https://whc.unesco.org/en/tentativelists/5227/)

კვეტერა ციხე (https://dzeglebi.ge/dzeglebi/k/kvetera.html)