Pankisi

29.10.2018 20:09

Pankisi je dosud nedoceněnou oblastí Gruzie. Zároveň se jedná o oblast, o které se řada lidí i v Gruzii samotné domnívá, že je zde nebezpečno. Není však potřeba se ničeho bát, jenom je nutno brát ohled na zvláštnosti tohoto regionu (především lze doporučit konzervativní oblečení a nepití alkoholu na veřejnosti, ten lze dostat v mnoha místních domácnostech). Údolí je obýváno převážně Kisty, kteří jsou etnicky a jazykově spřízněni s Čečenci. Nicméně existuje téměř stoprocentní integrace do gruzínské společnosti, neboť Kistové chodí běžně do gruzínských škol a znají gruzínštinu na stejně dobré úrovni jako Gruzíni. Doma či na ulicích však většinou zaslechnete čečenštinu, výjimečně i ruštinu, která je zde poměrně rozšířená i z toho důvodu, že řada Kistů má příbuzné na druhé straně hor, v Čečensku. Jedná se tak o poměrně nenáročný způsob, jak se dozvědět o Čečencích, s nimiž jsou udržovány četné kontakty a čečenská a kistská historie jsou významně propojené.

Nelze samozřejmě popírat, že se jedná zároveň o oblast se sílícím konzervativním islámem (salafismus), který se projevuje ve stále více konzervativním způsobu oblékání, stále viditelnější přítomnosti mladých mužů s velmi konzervativními až radikálními názory na islám i ostatní náboženství, z nichž někteří se objevili i v řadách teroristických organizací.

To však neznamená, že je v Pankisi nebezpečno. Navíc, mezi stoupenci tradičního (súfistického) islámu je řada velmi aktivních skupin a nevládních organizací (Pankisi Valley Tourism and Development Association, Pankisi Ensemble Folk group, Asociace žen, Rada starších Duisi atd.).

 

Doprava:

Denně maršrutky do Duisi, Birkiani či Omala z nádraží Ortačala.

 

Ubytování:

V údolí je několik guest housů, vedených velmi přátelskými a pohostinnými majitelkami.

Melissa Guest House. Duisi. Cena 60 GEL (polopenze). Příjemný guest house, pokud přijedete pouze do Duisi (ukazatele u hlavní silnice).

Nasy Guest House. Džokolo (https://nazysguesthouse.com). Cena 40/50/60 GEL (ubytování/se snídaní/s polopenzí). Výborný Guest House, vedený velmi aktivní členkou místní komunity. Nabízí řadu dalších služeb.

Leila Guest House (https://hotelpankisi.wordpress.com). Džokolo

 

Zajímavosti:

Stará súfistická mešita v Duisi je přístupná přes den, případně je otevřena malá modlitebna vedle.

Pokud budete moci, zkuste naplánovat svou návštěvu na čtvrtek večer nebo pátek poledne, kdy se koná mužský, respektive ženský zikr (súfistický náboženský obřad). Obřad se koná buď u někoho doma nebo ve staré mešitě.

Muzeum etnografie  na začátku vesnice Duisi (nedaleko policejní stanice u vjezdu do údolí) se skládá ze dvou místností, ukazují nejrůznější folklórní nástroje Kistů. Místní správce Chaso Changošvili je velkým znalcem kistinského zvykové práva (‘adatu) a možná se s Vámi bude chtít podělit o své zkušenosti.  

Nová salafistická mešita. Na hlavní třídě v Duisi se tyčí minarety zcela nové mešity, která je zaměřena spíše na konzervativní islám. Návštěvy mešity jsou možné.  

 

Turistické trasy:

Batsara Nature Reserve. Jedná se o úsek lesa s především s původními třetihorními tisy červenými (Taxus baccata), které svou rozlohou cca 270 ha nemají na světě obdoby. Tisový háj je však cca 5 km cesty od vchodu, proto je nutné si vyhradit na návštěvu celý den. Po cestě jsou vidět bukové stromy (Fagus orientalis) obrostlé cizopasníky – lianami či břečťanem (Hedera  pastuchowii, představitel tzv. hyrkánské flóry východního Kavkazu a oblasti Kaspického moře). Jedná se o chráněnou rezervaci, a proto je nutné se zaregistrovat u rangerů. Vchod do rezervace je cca 2,5 km od vesnice Birkiani (za vesnicí po polní cestě, za mostem uhnout doleva).

Informace: 

Základní údaje o rezervaci

Oficiální stránky APA

Vodopád Chadori (gruz. čančcheri). Cca 10 km za Birkiani a cca 8 km za posledními domky vesnice Zibachevi je cca 80 m vysoký vodopád Chadori. Pěšky je nutno jít po cestě, v osadě Kadori (neoznačeno, poznáte podle ohromné budovy elektrárny, za kterou je v kopci vidět trubka přečerpávacího přívodu) se dáte doprava podél elektrárny a za další cca 3 km cesta končí u přečerpávací stanice. Správce Vás může pustit přes přepouštěcí kanály k pohledu na vodopád. K vodopádu lze dojet autem.

Tbatana. Z poslední vesnice Birkiani (poslední místo obsluhované veřejnou dopravou) lze dojít cca 3 km po silnici, kde je odbočka na letní salaš Tbatana (lze dojet 4x4 autem). Cestou minete vchod do rezervace Batsara. Zde je východisko na náročný (4-5 denní) trek směr průsmyk Borbalo (značeno modrou barvou) a odtud buď do údolí Alazanistavi v Thušsku, po hřebenu na průsmyk Datvis Džvari na cestě Barisakho – Šatili. Teoreticky lze dojít i údolím Andaki do Andaki, Muca a Šatili. Tato poslední cesta je však špatně průchozí.

Mapu značení i popis trasy lze nalézt na blogu Tusheti Protected Landscape.

Z údolí lze udělat i další 1-3 denní treky na planiny nad levým břehem Alazani do letních pastvin Nakerala a Čchatana. Mapa výletů. Z Nakeraly lze pokračovat dále do údolí Orickali v Thušsku (popis trasy)

 

Webové stránky

Pankisi.org (https://www.pankisi.org). Nejucelenější turistická stránka, jakkoliv již několik let neaktualizovaná. Obsahuje turistické atraktivity, návrhy turistických tras apod.