Pardubické pamatky - Zámek

15.02.2011 00:06

První zmínka o tomto místě je z roku 1318, kdy je uváděn pan Půta z Pardubic jako majitel gotické tvrze. V polovině 14. století jej Arnošt z Pardubic nechal přestavět na gotický hrad. Významného rozšíření se zámku dostalo za husitských válek. Velkorysá přestavba však začala až po roce 1492, kdy zámek získal současný půdorys. Vilém z Pernštejna nechal postavit pohodlné panské sídlo, ale moderně chráněné hliněným valem, který nemohlo zdolat ani nejtěžší dělo. Obranný systém byl doplněn valem, čtyřmi rondely a vodním příkopem, který byl roku 1931 vysušen a upraven na park. Tento systém je dnes evropským unikátem. Dokonalost obrany zámku se plně osvědčila ještě o 150 let později při obléhání města švédskými vojsky. Vlastní budova zámku byla renesančně přestavěna Pernštejny, ve 2. polovině 16 století Rudolf II. nechal přistavět jižní, tzv. Rudolfovo křídlo. Poté jej po 350 let obývali královští a císařští úředníci a zámek zvolna pustl. Když ho počátkem 20. století dostal do péče Muzejní spolek, nezbylo mnoho peněz na rekonstrukci. Teprve v posledních letech se pracuje na kompletní rekonstrukci a zámek byl opraven v roce 1998.

Vchod do zámku tvoří jediná brána vedoucí k Příhrádku. Nad ní se nachází jedna z erbovních desek, znázorňujících vznik erbu pánů z Pernštejna

Nádvoří zámku obklopují severní křídlo zámku s hlavním vchodem. Ostatní tři strany vyplňují hospodářské budovy, dnes určené pro konání výstav se stálou expozicí obrazů pardubické galerie.

Po renesanční přestavbě pokryla zámek sgrafita, která se opět dnes obnovují. Renesanční přestavba zanechala vzácné raně renesanční malby, které tvoří největší soubor svého druhu v Čechách se scénami Samson a Dalita, Fortuna Volubilis kolem roku 1530. Protestantskou orientaci jednoho z Pernštejnů - Jana - ukazuje Alegorie Starého a Nového zákona, umístěného v tzv. mázhausu jižního křídla. K předním dílům patří i velký zámecký portál z roku 1529, osazený 1541.

Kaple sv. Tří křížů se řadí k pozdně gotickým dílům, ještě z přestavby Viléma z Pernštejna.

Součástí zámku jsou y bývalé hospodářské budovy, patřící dnes Východočeskému muzeu ke konání výstava Galerii

 

Východočeská galerie

Založena roku 1953, svou samostatnost získala 1961. Její stálá expozice, věnovaná 20. století se nachází právě v prostorách zámku.