Archiv článků

Pardubické památky - Třída míru a okolí

15.02.2011 00:26
Leží na začátku cesty do Kutné Hory a Prahy. Má zajímavé nálevkovité vyústění do křižovatky na Masarykově nám. Ulice byla dvakát rozbořena za třicetileté války a roku 1835 téměř zničena požárem. Ve 2. polovině 19. století však nastal v souvislosti s rozvojem průmyslu nevídaný rozmach. Svá sídla zde...

Pardubické památky - Bělobranské předměstí

15.02.2011 00:21
Bělobranské předměstí Původně louka na březích Chrudimky, poté bělidlo a prakticky po celé 19. století sloužilo místo jako lázeň, zřízená manžely Siebrovými. Při regulaci Chrudimky v roce 1910 však lázeň zanikla, ale zajímavá stavební parcela nezůstala dlouho ladem. O rok později postavili bratři...

Pardubické památky - náměstí Republiky a okolí

15.02.2011 00:18
Náměstí Republiky Prostor dnešního náměstí stál již za hradbou. Byl určen ramenem Chrudimky, které kopíruje silnice. Před Zelenou bránou byl padací příkop. Odtud se rozbíhala ulice na Prahu a Chrudim. V Pernštejnských Pardubicích vybíhal do prostoru dnešní zastávky autobusu předsunutý prostor...

Pardubické památky - Staré město

15.02.2011 00:12
Kostel sv. Bartoloměje Zřejmě na jeho místě stál původní klášter cyriaků, připomínaný papežem Bonifácem VIII. roku 1295. Archeologický výzkum odkryl několik fragmentů z románské doby, ale není jisté, zda se jedná o původní stavbu. Klášter byl vypálen husity roku 1421. Jeho obnovení trvalo téměř 100...

Pardubické pamatky - Zámek

15.02.2011 00:06
První zmínka o tomto místě je z roku 1318, kdy je uváděn pan Půta z Pardubic jako majitel gotické tvrze. V polovině 14. století jej Arnošt z Pardubic nechal přestavět na gotický hrad. Významného rozšíření se zámku dostalo za husitských válek. Velkorysá přestavba však začala až po roce 1492, kdy...

Železnice v Pardubicích

15.02.2011 00:01
Koncem roku 1841 bylo ve Vídni rozhodnuto a stavbě železnic na náklady státu. Prioritou těchto ambiciózních plánech byla výstavba tratě do hlavního města průmyslově vysoělých Čech - Prahy – a dále do Saska. Po mnoha dohadech a 7 návrzích na vedení trasy byl vybrán směr z Olomouce, kam „železná...

Třicetiletá válka v Pardubicích

14.02.2011 23:53
Město, které již dávno jen vzpomínalo na zašlou slávu Pernštejnů z první poloviny 16. století dostalo za třicetileté války další těžké rány, ze kterých se nemohlo dloho vzpamatovat. První léta války seměstu úspěšně vyhýbali. Pardubičtí občané podpořili roku 1618 pražskou defenestraci a právě...

Legenda o Ješkovi z Pardubic

14.02.2011 23:50
Mezi obléhateli města Milána byl i předek pánů z Pardubic. Vypráví se, že za noci vystoupil s houfcem Čechů po žebřících na milánské hradby v místě, kde obránci města podřimovali. Češi pronikli nepozorovaně do města. Když pak byli některými Miláňany spatřeni v ulicích města,...

Pardubice - historie

14.02.2011 23:47
První písemná zmínka v okrese je dochována z roku 1086, hlásící se k založení benediktinského kláštera v Opatovicích nad Labem. O městě v Pardubicích se prvně zmiňuje bula papeže Bonifáce VIII. z roku 1295, kterou vzal pod svou ochranu klášter cyriaků. O necelých 50 let, kolem roku 1340,...

Cesty do Austrálie

14.02.2011 16:04
Zde jsem ještě nebyl                        "Pro meum hic sunt leones."
Záznamy: 41 - 50 ze 151
<< 3 | 4 | 5 | 6 | 7 >>