Seznam navštívených zemí podle kontinentu

14.02.2011 10:24

 

(kritériem pro zařazení země a roku je návštěva alespoň 1 místa v dané zemi a roce)

Evropa

Albánie 2005

Bělorusko 2001, 2003

Bosna a Hercegovina 2005

Bulharsko 1981, 2000

Estonsko 1995, 1997

Finsko 1995, 2014

Francie 1990, 1992, 1993, 1995, 2015

Chorvatsko 1991 (Jugoslávie), 2005

Itálie 1990, 1992, 1993, 1994, 2007

(Jugoslávie 1991 - Chorvatsko)

Lichtenštejnsko 1991

Litva 1989 (SSSR), 1995, 1997, 2010

Lotyšsko 1995, 1997, 1998

Lucembursko 1998

Maďarsko 1988, 1996, 1997, 1998, 2000, 2005, 2006, 2011

Makedonie 2000, 2005

Malta 2002

Moldavsko 2003, 2015

Monako 1993, 1995

Německo 1988 (NDR), 1990, 1995, 1998, 2000, 2005, 2014, 2015

Nizozemí 1993, 2009, 2012

Norsko 1995

Polsko 1995, 1997, 1999, 2001, 2004, 2005, 2011, 2013, 2014, 2015

Portugalsko 1993, 2007

Rakousko 1990, 1992, 1995, 2001, 2002, 2003, 2004, 2007, 2008, 2010

Rumunsko 1985, 1986, 1987, 1989, 1991, 2000, 2013

Rusko 1997, 1999, 2001-2002, 2004, 2005 (2x), 2006, 2007 (2x), 2009, 2010, 2014, 2015

Řecko 1994

San Marino 1994

Slovensko (od r. 1993) 2005, 2008, 2011, 2013, 2015

Slovinsko 2005

Srbsko a Černá Hora 2005

(SSSR 1989 - Litva, Ukrajina)

Španělsko 1990, 1993, 1995, 2004

Švédsko 2014

Švýcarsko 1991, 1995

Ukrajina 1989 (SSSR), 2003, 2008

Velká Británie 2002, 2006

 

Asie

Afghánistán 2002

Arménie 1998, 2004, 2006, 2009 (2x), 2010, 2013

Ázerbajdžán 2001, 2009 (2x), 2010 (2x)

Čína, 2010

Gruzie 2000, 2003, 2004, 2008-2010, 2011, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015

Indie 2011

Írán 1997, 2001, 2003, 2005

Izrael 1996

Jordánsko 1996

Kazachstán 1999, 2002, 2006, 2008, 2010, 2014 (2x)

Kyrgyzstán 1999, 2002, 2003, 2006, 2007, 2008, 2010, 2014

Malajsie, 2009

Omán 2012

Singapur, 2009

Sýrie 1996

Tádžikistán 2002, 2003, 2006, 2008 (2x), 2009, 2010

Turecko 1992, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2004, 2008, 2009, 2013

Turkmenistán 2001, 2013 (2x)

Uzbekistán 1999, 2002, 2003 (2x), 2008, 2009, 2010

 

Amerika

Argentina 1998

Chile 1998

Kanada 2009

Kuba 2008

Peru 2000

USA 2008, 2010, 2012, 2012-2013, 2015

 

Afrika

Maroko 2004

 

Austrálie a Oceánie

hic sunt leones

Cestování

Historie Pardubic

15.02.2011 17:15
První písemná zmínka v okrese je dochována z roku 1086, hlásící se k založení benediktinského kláštera v Opatovicích nad Labem. O městě v Pardubicích se prvně zmiňuje bula papeže Bonifáce VIII. z roku 1295, kterou vzal pod svou ochranu klášter cyriaků. O necelých 50 let, kolem roku 1340,...

Použitá literatura

15.02.2011 00:51
Knihy Atlas Historických měst, Pardubice, Helios Pardubice,1996 Dějiny Pardubic, 1. Díl, MNV Pardubice,1990 Kotyk, J., Bartoš Š.: Pardubice dříve a nyní, Helios Pardubice, 1993 Potěšil, F. K.. Pardubice, stručný průvodce, Pardubice, 1911 Sakař, J.: Dějiny Pardubic nad Labem, Pardubice,...

Popis nejdůležitějších památek okresu Pardubice

15.02.2011 00:45
Bohdanečský rybník Zbytky pernštejnské soustavy rybníků, napájených Opatovickým kanálem. V současné době vyhlášena státní přírodní rezervaci se vzácnými druhy rostlin a nejvýznamějším ornitologickým územím východních Čech.   Buky u Vysokého Chvojna Státní přírodní rezervace (třetí nejstarší,...

Osobnosti Pardubicka

15.02.2011 00:43
Aleš Mikoláš (1852-1913) - vynikající český malíř, kreslíř a ilustrátor 2. poloviny 19. století. Byl přítelem mnoha významných pardubických osobností - Josefa Štolby, Boží Dvořáka. Vytvořil pro Pardubice několik návrhů při přestavbách města - např. malby světců nad novým přistavovaným vchodem u...

Sportovní události na Pardubicku

15.02.2011 00:41
Zlatá přilba Dne 29. září 1929 se realizovala myšlenka pardubického motocyklisty Františka Hladěny,Rterý prosadil spolu s několika nadšenci první závod, jehož trofejí nejvyšší se stala zlatá přilba. TU'p__í získal Zdeněk Pohl, Hladěna získal „bramborovou“ medaili. Již druhý ročník přilákal...

Technické památky Pardubicka

15.02.2011 00:38
Vodní Halda Vilém z Pernštejna rozhodl roku 1495 o stavbě kanálu pro pohánění vodních mlýnů a napájení rybníků. Stavitel Vlček (hlavní fishmistr Viléma) vytyčil trasu podél Labe od Loučné těsně před jejím ústím. Kanál vytvořil kuriozitu, když se přiblížil Labi a hladina byla výše než hladina řeky....

Cykloturistické trasy v okolí Pardubic

15.02.2011 00:36
V této části jsou pouze možné nejzákladnější trasy, postihující nejdůležitější přírodní a historické zajímavosti Pardubicka. Jejich podrobnější popis je v kapitole „Popis nejdůležitějších památek okresu Pardubice“. Varianty těchto tras jsou navrženy tak, aby je bylo možné vzájemně kombinovat a v...

Pardubické památky - ostatní

15.02.2011 00:34
Skřivánek Čtvrť dostala svůj název podle pana Jindřicha Skřivánka, který se roku 1627 přiženil do rodiny vdovy po kováři Kašparu Zajíčkovi. Získal tím dům č.p. 60 na dnešní Třídě Míru (dnes pasáž) s polnostmi na jih od města v okolí šibenice. Čtvrť tvořila svéráznou a svébytnou část města a její...

Pardubické památky - Zelenobranské předměstí

15.02.2011 00:30
Masarykovo náměstí  Obchodní dům TESCO Roku 1974 byl otevřen obchodní dům tehdejší sítě obchodních domů PRIOR. Byla to jedna z prvních staveb tehdy se utvářejícího náměstí Budovatelů, kde mělo vyrůst nové moderní centrum Pardubic. Na jeho místě však stávala v letech 1895-1968 jezdecká kasárna,...

Pardubické památky - Třída míru a okolí

15.02.2011 00:26
Leží na začátku cesty do Kutné Hory a Prahy. Má zajímavé nálevkovité vyústění do křižovatky na Masarykově nám. Ulice byla dvakát rozbořena za třicetileté války a roku 1835 téměř zničena požárem. Ve 2. polovině 19. století však nastal v souvislosti s rozvojem průmyslu nevídaný rozmach. Svá sídla zde...
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>